Положення

 1. ПОРЯДОК призначення і виплати стипендій у БАТФК
 2. Правила внутрішнього розпорядку в БАТФК
 3. Антикорупційна програма БАТФК
 4. ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу
 5. ПОЛОЖЕННЯ про Бібліотеку
 6. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію бібліотечних працівників
 7. ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу
 8. ПОЛОЖЕННЯ Про ПРАВИЛА внутрішнього порядку в студентських гуртожитках
 9. ПОЛОЖЕННЯ про Адміністративну раду
 10. ПОЛОЖЕННЯ про академічну мобільність
 11. ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти
 12. ПОЛОЖЕННЯ про навчальну частину
 13. ПОЛОЖЕННЯ про надання платних послуг
 14. ПОЛОЖЕННЯ про наставництво
 15. ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення претензійно-позовної роботи
 16. ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення студентів, що навчаються за котрактом, на бюджетну форму навчання
 17. ПОЛОЖЕННЯ про порядок укладання, реєстрації, зберігання договорів
 18. ПОЛОЖЕННЯ про організацію роботи з ОП та БЖ учасників освітнього процесу
 19. ПОЛОЖЕННЯ про розроблення та оформлення посадових, робочих інструкцій
 20. ПОЛОЖЕННЯ про уповноважену особу з протидії корупції
 21. ПОРЯДОК визнання у Борщівському агротехнічному фаховому коледжі результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти
 22. ПОРЯДОК використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення (преміювання ) студентів
 23. ПОРЯДОК організації роботи, повноваження та склад стипендіальної комісії
 24. ПОРЯДОК отримання благодійних (добровільних) внесків
 25. ПОЛОЖЕННЯ про користування студентськими гуртожитками
 26. ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування
 27. ПОЛОЖЕННЯ про вибіркові навчальні дисципліни
 28. ПОЛОЖЕННЯ про методичне обєднання кураторів академічних груп
 29. ПОЛОЖЕННЯ про методичну раду
 30. ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду
 31. ПОЛОЖЕННЯ про підвищення кваліфікації педагогічних працівників БАТФК
 32. ПОЛОЖЕННЯ про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
 33. ПОЛОЖЕННЯ про дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти
 34. ПОЛОЖЕННЯ про організацію фізичного виховання і масового спорту
 35. ПОЛОЖЕННЯ про практичну підготовку здобувачів фахової передвищої освіти
 36. ПОЛОЖЕННЯ про циклову комісію
 37. ПОЛОЖЕННЯ про організацію курсового проектування
 38. ПОЛОЖЕННЯ про відділення
 39. ПОЛОЖЕННЯ про порядок оцінювання навчальних досягнень студентів
 40. ПОЛОЖЕННЯ про роботу практичного психолога
 41. ПОЛОЖЕННЯ про куратора академічної група
 42. ПОЛОЖЕННЯ про організацію виховної роботи
 43. ПОЛОЖЕННЯ про запобігання та протидію булінгу (цькування)
 44. ПОЛОЖЕННЯ про виявлення та запобігання академічного плагіату в БАТФК
 45. ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності
 46. ПОЛОЖЕННЯ про опитування учасників освітнього процесу та інших зацікавлених осіб (сторін)
 47. ПОЛОЖЕННЯ про індивідуальний навчальний план
 48. ПОЛОЖЕННЯ про силабус навчальної дисциплiни
 49. ПОЛОЖЕННЯ про навчальні плани
 50. ПОЛОЖЕННЯ про атестацію педагогічних працівників
 51. ПОЛОЖЕННЯ про освітньо - професійні (освітні) програми
 52. ПОЛОЖЕННЯ про дипломне проєктування
 53. ПОЛОЖЕННЯ про норми часу для планування і обліку навчальної роботи та перелік інших видів педагогічної діяльності педагогічних працівників
 54. ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичний кабінет
 55. ПОЛОЖЕННЯ про навчально-методичну лабораторію
 56. ПОЛОЖЕННЯ про експертну комісію
 57. ПОЛОЖЕННЯ про порядок запобігання і врегулювання конфліктів інтересів в діяльності працівників БАТФК
 58. ПОЛОЖЕННЯ про порядок переведення, відрахування та поновлення здобувачів освіти в БАТФК
 59. ПОЛОЖЕННЯ про роботу архіваріуса
 60. ПОЛОЖЕННЯ про розляд звернень та скарг учасниів освітнього проесу
 61. ПОЛОЖЕННЯ про функціонування офіційного сайту БАТФК
 62. ПОЛОЖЕННЯ про заміщення вакантних посад педагогічних працівників
 63. ПОЛОЖЕННЯ про канцелярію
 64. ПОЛОЖЕННЯ про рейтингову систему оцінювання професійної діяльності викладачів

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…