Юрист-консультант коледжу інформує

"Знання законів не врятує від беззаконня"
jyrust        Юрист-консультант
Борщівського агротехнічного коледжу


 
Мотилевич
Оксана Петрівна


 
каб.№223

       

       У своїй діяльності юрист – консульт керується Загальним положенням про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затверджене постановою Кабінету Міністрів України  від 26.11.2008 року № 1040 (із змінами), посадовою інструкцією та іншими нормативно – правовими актами України
       Основним завданням є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконання вимог законодавства, інших нормативних актів установи, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків, а також представлення інтересів установи в судах.

Шановні студенти та відвідувачі сайту!

Ви маєте змогу задати питання юрист-консультанту коледжу -
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Якщо Вас турбує якесь юридичне запитання, то напишіть і відповідь Ви отримаєте на вашу електронну адресу.

 
Запитання, що надійшли юристу коледжу та відповіді на них

 Як себе поводити, якщо підкинули наркотики?

Помітивши, що до вашої кишені підклали пакетик, ні в якому випадку не обурюйтесь, а головне - не суньте руку до кишені і не намагайтесь викинути пакетик! Дайте вашим супротивникам зробити свою справу, а потім вимагайте запрошення свідків і вже за їх присутності вимагайте, щоб вам:

 • зістригли нігті;
 • взяли мазок з долонь;
 • взяли мазок з рота.

Все вищевказане повинні опечатати за вашої присутності і відправити на експертизу. Пам'ятайте:поліції буде дуже тяжко пояснити наявність маріхуани у вашій кишені без підтвердження наявності наркотику під нігтями, часточок наркотику на долонях і в роті!

Якщо підкладають не пакетик, а шприц із бурою чи прозорою рідиною, чи щось загорнуте в поліетилен, - ні в якому разі не торкайтесь цього руками!

свідках кажіть, що це провокація і:

 •  вимагайте зняття відбитків пальців зі шприца чи поліетиленового пакета;
 •  вкажіть, що на Ваших руках немає слідів від уколів і в даний момент на руках немає рукавичок;
 •  вимагайте аналізу вашої сечі на аміноконову кислоту;
 •  якщо у шприці бура рідина, обов'язково вимагайте аналізу групи крові у Вас і в шприці.

Бувають випадки, коли на шию вам можуть повісити амулет, з якого пізніше при свідках витягнуть героїн. Дії ті ж: не торкайтесь його руками, вимагайте при свідках аналізу вашого поту і поту на амулеті. Головне: вкажіть при свідках, що у вас на руках немає слідів від уколів.


Які заходи впливу застосовують до неповнолітніх за вчинення адміністративного правопорушення?

Адміністративна відповідальність – вид юридичної відповідальності, що полягає у застосуванні до особи, яка вчинила адміністративний проступок, певного заходу – адміністративного стягнення.

Підставою адміністративної відповідальності є адміністративне правопорушення (проступок). До винних у вчиненні правопорушення застосовують адміністративні стягнення, передбачені ст.24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КпАП України). Порядок притягнення до адміністративної відповідальності спрощений, що створює умови для його оперативного і економічного використання. Слід звернути увагу на те, що між правопорушником і органом(посадовою особою), який накладає стягнення, відсутні службові відносини, що характерно для дисциплінарної відповідальності.

Суб’єктами адміністративних правопорушень є фізичні особи – громадяни і посадові особи. Серед суб’єктів адміністративних правопорушень вирізняються так звані спеціальні суб’єкти, тобто ті, які мають певні особливості щодо вчинення окремих адміністративних правопорушень або не несуть адміністративну відповідальність на загальних підставах. До них належать, зокрема, неповнолітні.

Згідно ст.13 КпАП України до осіб віком 16-18 років, які вчинили адміністративні правопорушення, застосовуються відповідні заходи впливу. Адміністративна відповідальність неповнолітнього може настати тільки тоді, коли 16 років йому виповнилось саме до моменту вчинення протиправного діяння, а не до вирішення питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

До неповнолітніх віком 16-18 років, які скоїли адміністративні проступки, можуть бути застосовані заходи, передбачені ст.241 КпАП України, а саме:

 • зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим;
 • попередження;
 • догана або сувора догана;
 • передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Найменш суворим заходом є зобов’язання публічно або в іншій формі вибачитись перед потерпілим. Цей захід орган адміністративної юрисдикції застосовує тоді, коли він дійшов висновку, що неповнолітній визнав неправомірність своєї поведінки, суспільну шкоду скоєного діяння і покаявся в ньому. Питання про форму публічного вибачення вирішує орган адміністративної юрисдикції з урахуванням усіх обставин справи і побажань потерпілого.

Попередження – суворіший захід виховного впливу, що полягає в усному оголошенні органом адміністративної юрисдикції офіційного від імені держави осудження неповнолітнього правопорушника і його поведінки, яка виявилась у скоєнні адміністративного проступку.

Догана або сувора догана є заходами, які застосовуються до неповнолітніх правопорушників у разі систематичного невиконання ними встановлених правил поведінки і скоєння правопорушень, що свідчать про формування антисуспільної установки. Догана або сувора догана є жорстокішими заходами, ніж попередження неповнолітнього. Передання неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх замінюють, складається з накладанням на вказаних осіб органом адміністративної юрисдикції зобов’язання з посиланням виховного впливу на неповнолітнього правопорушника: здійснення культурно – виховних заходів; роз’яснювальної роботи; систематичного контролю поведінки неповнолітнього та інше.

Передання неповнолітнього під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їх згодою, означає накладання органом адміністративної юрисдикції на відповідний колектив з його (колективу) згоди зобов’язання здійснювати на неповнолітнього виховний вплив і контролювати його поведінку. По суті, це довіра педагогічному або трудовому колективу неповнолітнього, якого вони знають за спільною роботою або навчанням і за поведінку якого беруть на себе зобов’язання. Зауважу також, що скоєння адміністративного проступку неповнолітнім є обставиною, що пом’якшує відповідальність (ст.34 КпАП України). Пояснюється це тим, що неповнолітні загалом не мають стійкої психіки, достатнього життєвого досвіду, не завжди усвідомлюють шкоду від заподіяного, легко піддаються впливу інших осіб, особливо старших за віком, що часто стають організаторами правопорушень.

За яких умов може бути відрахований студент із закладу вищої освіти?  

        Відповідно до ст.46 Закону України «Про вищу освіту» підставами для відрахування здобувача вищої освіти є:

1) завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

2) власне бажання;

3) переведення до іншого навчального закладу;

4) невиконання індивідуального навчального плану;

5) порушення умов договору (контракту), укладеного між закладом вищої освіти та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

6) інші випадки, передбачені законом.

       Особа, відрахована з закладу вищої освіти до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін і отримані оцінки. Зразок академічної довідки встановлюється центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

       Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у зв’язку з обставинами, які унеможливлюють виконання освітньої  програми (за станом здоров’я, призовом на строкову військову службу у разі втрати права на відстрочку від неї, сімейними обставинами тощо). Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку. Навчання чи стажування в освітніх установах (у тому числі іноземних держав) може бути підставою для перерви у навчанні, якщо інше не передбачено міжнародними актами чи договорами між закладами вищої освіти.

        Здобувачам вищої освіти, призваним на військову службу у зв’язку з оголошенням мобілізації, гарантується збереження місця навчання та стипендії.

       Особа, відрахована з закладу вищої освіти до завершення навчання за відповідною освітньою програмою, має право на поновлення на навчання в межах ліцензованого обсягу закладу вищої освіти.

        Поновлення на навчання осіб, відрахованих з закладів вищої освіти або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

        Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у закладах вищої освіти, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

      У разі закінчення строку дії сертифіката про акредитацію освітньої програми та неотримання закладом вищої освіти нового сертифіката про акредитацію здобувачі вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, мають право на переведення до іншого закладу вищої освіти, в якому відповідна освітня програма акредитована, для завершення навчання за кошти державного (місцевого) бюджету у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

 В яких нормативних актах прописані права та обов’язки студентів БАТК? 

    Відповідно до Статуту Борщівського агротехнічного коледжу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27 листопада 2018 року № 1302, розділу 7 «Учасники освітнього процесу» пп.7.3. Особи, які навчаються в Коледжі, зобов’язані:

1) дотримуватися вимог законодавства України, статуту та правил внутрішнього розпорядку Коледжу;

2) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

3) виконувати вимоги освітньої програми.

7.3.2. Особи, які навчаються в Коледжі, мають право на:

1) вибір форми навчання під час вступу;

2) безпечні та нешкідливі умови навчання, праці й побуту;

3) трудову діяльність у позанавчальний час;

4) академічну відпустку або перерву в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України;

5) безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами та спортивною базою Коледжу;

6) користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою базами Коледжу;

7) забезпечення гуртожитком та цілодобовим доступом до нього на термін навчання у порядку, встановленому законодавством;

8) участь у конференціях, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;

9) участь у заходах з освітньої, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;

10) участь у обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;

11) внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;

12) участь у громадських об'єднаннях;

13) участь у діяльності органів громадського самоврядування та органів студентського самоврядування Коледжу;

14) навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти, за умови отримання тільки однієї вищої освіти з кожного ступеня за державним замовленням;

15) отримання соціальної допомоги у випадках, встановлених законодавством України;

16) участь у формуванні індивідуального навчального плану;

17) моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;

18) захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;

19) безоплатне проходження практики на підприємствах, в установах, закладах та організаціях, а також на оплату праці під час виконання виробничих функцій згідно із законодавством України;

20) на канікулярну відпустку, тривалістю, визначену законодавством України;

7.3.3. Особи, які навчаються у Коледжі за очною (денною) формою навчання за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, мають право на отримання стипендій у порядку, встановленому законодавством України.

Якщо мене затримала поліція, які мої дії?

      ПОРАДА:

 1. Не провокувати;
 2. Не ображати;
 3. Не тікати.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ МАЄ ПРАВО:

 • Вимагати документи для встановлення особи (за наявності підстав).
 • Затримати до 3 годин для встановлення особи, у разі відсутності документів.
 • Не показувати документів. Вся інформація міститься на спеціальному жетоні, за яким його ідентифікують.

ЗАТРИМАНИЙ МАЄ ПРАВО:

 • Не підписувати протокол у разі незгоди з викладеним, або вносити поправки.
 • Подзвонити рідним у найкоротший термін.
 • Не давати показів проти себе.
 • Затриманий має право на адвоката з моменту затримання.

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ НЕ МАЄ ПРАВА:

 • Обшукувати затриманого на вулиці та за відсутності 2 понятих.
 • Бити, застосовувати спеціальні засоби, якщо затриманий не чинить опору.
 • Лазити у речах або кишенях затриманого.

ЗАТРИМАНИЙ НЕ МАЄ ПРАВА:

 • Чинити опір правоохоронним органам.
 • Тікати від правоохоронців.
 • Надавати поліцейському неправдиву інформацію.

ПОЛІЦІЇ ЗАБОРОНЕНО:

 • Наносити удари гумовими кийками по голові, шиї, ключичній ділянці, статевих органах, попереку (куприку) і в живіт.
 • Застосовувати водомети при температурі нижче +10◦С.
 • Застосовувати наручники більше ніж 2 години безперервного використання або без позбавлення їх тиску.

Випускники коледжу, які здобули освіту за кошти державного бюджету, зобов'язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначає Кабінет Міністрів України. Випускники коледжу, які навчались за кошти фізичних та юридичних осіб, працевлаштовуються відповідно до укладених між ними угод.

 

ПОЛОЖННЯ ПРО ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕТЕНЗІЙНО  ПОЗОВНУ РОБОТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВОРИ

Протидія булінгу

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…