Циклова комісія агрономічних дисциплін

      1agro2021В цикловій комісії Агрономічних дисциплін працюють досвідчені кваліфіковані викладачі, які творчо підходять до педагогічної діяльності впровадження новітніх технологій, тісно поєднують теоретичну підготовку студентів з науково-дослідною роботою, співпрацюють з спорідненими кафедрами вищих навчальних закладів, а саме : Чернівецьким національним університетом, Львівським національним аграрним університетом та Подільським державним аграрно-технічним університетом.

     Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є формування професійних вмінь та навичок випускників. Формування цих вмінь і навичок забезпечують навчальні дисципліни та практики, що викладаються в цикловій комісії. Такі напрямки роботи, направлені на підготовку фахівців, дають можливість стверджувати, що циклова комісія є «випускаючою».

     Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного викладача методичною документацією, яка дає можливість акцентувати увагу та вдосконалювати навчальний процес студентів на вивченні конкретних тем, виконання практичних завдань курсових робіт.

     Підготовку фахівців в цикловій комісії здійснюють викладачі, які мають вищу освіту, яка відповідає фаху і назві дисципліни. Викладачі слідкують за змінами технологій в аграрному виробництві і постійно корегують зміст підготовки фахівців, який повинен відповідати запитам сучасного аграрного виробництва. Використовують різноманітні способи контролю якості засвоєних знань і набутих навичок. По можливості вдосконалюють матеріально-технічне забезпечення навчального процесу підготовки фахівців, забезпечення новітніми інформаційними засобами та технологіями навчання. Особливу увагу приділяють викладачі циклової комісії забезпеченню якісної практичної підготовки.

    Циклова комісія агрономічних дисциплін нараховує 6 викладачів з них: мають вищу категорію – 4, в тому числі : методистів – 2, магістрів агрономічних наук – 2, першу категорію – 2, другу категорію – 2.

Склад циклової комісії:

ck agro

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

     - привити володіння сучасними принципами організації і технології с-г виробництва;

     - навчити володіти методами спостереження, дослідження, аналізу та оцінки стану технології виробництва продукції рослинництва, морально-психологічного  клімату в колективі;
     - сформувати у студентів здатність застосовувати сучасні методи роботи з в польових і лабораторних
        умовах;
     - привити знання про основні закони і системи землеробства, поняття та сучасні досягнення
        генетики,біотехнології і генної інженерії,основні елементи живлення рослин та методи агрохімічної
       діагностики та ін. ;
     - навчити прогнозувати, планувати й реалізовувати відповідні заходи у професійній діяльності;здатність контролювати якість продукції, робіт, послуг, здатність володіти теоретичними знаннями і практичними навичками при використанні с.г. машин і агрегатів, регулювати їх на задані умови, визначати і застосовувати різні методи боротьби з шкодочинними організмами з урахуванням фітосанітарного стану екологічної ситуації;
     - привити навики і вміння лаборанта хіміко-бактеріологічного аналізу, тракториста-машиніста та виконувати
        технологічні операції; при вирощуванні с.г культур;
     - проводити закладку польових дослідів на КДП;
     - вдосконалювати методику модульної системи навчання.

 

                      Циклова комісія Агрономічнх дисциплін

В рамках декади відділення: «Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва» проводяться виставки: «Дари осені», «Образу хліба вклонімось», «Щедрість рідної землі».

Виставка "Дари осені"
Відкриття декади агрономічних дисциплін представлено виставкою : «Щедрість рідної землі» - присвяченій Дню сільського господарства Участь у святкуванні з нагоди свята Дня сільського господарства м.Тернопіль

Викладачами циклової комісії проводяться відкриті заняття з навчальних дисциплін, виховних годин, гуртків, конференцій.

Під час проведення державного екзамену на здобуття робітничої професії "лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу"

Викладачі циклової комісії активно використовують новітні інформаційні технології подання інформації під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Адже використання наглядних матеріалів дає можливість в стислий строк заняття розкрити проблему, загострити увагу та сформувати теоретичні знання базуючись на зоровому сприйнятті студентів. В основному викладачі циклової комісії використовують мультимедійний супровід занять та зображень за допомогою DVD та телевізора.

B приміщенні методичного кабінету навчального закладу відбулось планове засідання методичної ради. На обговорення були винесені питання організації самостійної роботи студентів, класифікації та видів поточного і підсумкового контролю знань, умінь і навичок студентів. Доповідачами були Томашевська Л.М., Продан Н.С., які поділилися досвідом своєї роботи щодо застосування поточного і підсумкового контролю знань.
Зацікавило присутніх використання інноваційних технологій навчання, тестового контролю знань студентів.

На базі ВСП НМЦ аграрної освіти «Навчально-методичний центр» відбувся майстер - клас серед викладачів аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. зі спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва», в якому брали участь представники Борщівського агротехнічного коледжу Клюцович Г.М.- викладач спецдисциплін. Тема виступу: «Сучасні підходи у формуванні професійних умінь і навичок при організації та проведенні навчальних практик».
Особливою професійністю характеризувалися майстер-класи, які провели викладачі аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації з наступних тем: «Психолого-педагогічні аспекти формування професійних компетентностей студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації», «Інноваційні підходи до організації та методичного забезпечення навчально-пізнавальної діяльності студентів на лабораторних та практичних заняттях».
Зацікавило присутніх використання інноваційних технологій навчання під час проведення лабораторно - практичних занять через створення веб-квестів.
Було внесено пропозиції та поради щодо проведення наступних майстер-класів.
Кожен учасник майстер - класу отримав сертифікат.

 

 

 

 в приміщенні Борщівського агротехнічного коледжі відбулося обласне методичне  засідання викладачів біології

У засіданні обласного метод об’єднання взяли участь викладачі Чортківського, Заліщиицького,  Бучацького та Зборівського районів.
Засідання розпочалось зустрічу учасників методичного обєднання з адміністрацією
коледжу. Була проведена презентація досвіду роботи циклової комісії агрономічних дисциплін відділення «Виробництво та переробка продукції рослинництва » Борщівського агротехнічного коледжу. Mетодист викладач вищої категорії Деснега І.К., яка провела відкрите заняття гуртка  з навчальної дисципліни «Біологія » на тему «Лікарські рослини в нашому житті» та була проведена екскурсія на колекційно дослідне поле, де вирощуються понад 100 видів лікарських рослин.

30 червня завершились Державні іспити на відділенні «Виробництво та переробка продукції рослинництва» Головою державної екзаменаційної  комісії було призначено Недільську. У.І. – доцента, кандидата сільськогосподарських наук, випускницю нашого навчального закладу. Студенти успішно склали іспити.

Добірний урожай з Колекційно-дослідного поля Колекційно-дослідне поле навчального закладу сприяє набуттю практичних умінь і навичок студентів з спеціальних дисциплін. Цьогоріч зібрано рекордний урожай овочевих культур: картоплі, столового буряка, капусти, помідор. Сумлінно трудилися студенти відділення «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

Засідання навчально-методичної комісії

З 30 вересня по 1 жовтня в Івано-Франківському коледжі Львівського НАУ відбулося засідання навчально-методичної комісії аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації зі спеціальностей напряму 6.090101 «Агрономія» в якому взяла участь голова циклової комісії Деснега І.К., яка доповідала про використання інформаційних технологій в процесі створення електронних засобів навчання (електронних підручників, електронних атласів) для забезпечення підготовки фахівців напряму «Агрономії»

12

Науково-методична конференція присвячена до 60-річчя створення агрономічного відділення

7 жовтня 2015 року у ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого» відбулась науково-методична конференція «Традиції і сучасність в становленні та розвитку аграрної освіти» присвячена до 60-річчя утворення агрономічного відділення. Учасниками даного дійства були також і викладачі Борщівського агротехнічного коледжу відділення «Виробництво і переробка продукції рослинництва» разом із заввідділом Гільтаєм В.В.

 3

Розширена нарада педагогічних працівників професійно-технічних училищ Тернопільської області.

8 жовтня на базі Борщівського агротехнічного коледжу відбулася розширена нарада педагогічних працівників ПТУ.

Учасники наради брали активну участь в обговоренні актуальних питань, оглянули матеріальну базу і колекційно-дослідні ділянки відділення.

4

Робота на колекційно-дослідному полі.

Викладачі і студенти агрономічного відділення висаджували озимий часник і цибулю на перо на колекційно-дослідних ділянках..

5

6

Засідання робочої групи у НМЦ.

20-21 жовтня в ДУ «НМЦ « Агроосвіта» відбулося засідання робочої групи з доопрацювання тестових завдань із спеціальностей 5.09010102 «Організація і технологія ведення фермерського господарства» та 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва» для незалежного заміру знань студентів аграрних вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, в якому взяла участь викладач, голова циклової комісії Деснега І.К.

«Одягни вишиванку»

В травні місяці в Борщівському агротехнічному коледжі проходив Всеукраїнський флешмоб «Одягни вишиванку», в якому взяли участь студенти і викладачі відділення «Виробництво і переробка продукції рослинництва»

7

Декада відділення.

26 жовтня розпочалася декада спеціальності «Виробництво і переробка продукції рослинництва».

На світлинах виставка на тему: «Лише у нас на Україні…»

8910

             Екскурсія в передове господарство.

                 «Корпорація «Колос – ВС»»

Студенти групи ВПР – 21 під час екскурсії в передове господарство району

«Корпорацію «Колос – ВС» ознайомились з новітніми технологіями виробництва сільськогосподарських культур, зокрема сої та ресурсозберігаючою технікою зарубіжних та вітчизняних виробників аграрного сектору.

11

В рамках декади агрономічного відділення було проведено відкрите заняття з навчальної дисципліни «Основи тваринництва і бджільництва» на тему: «Характеристика і класифікація кормів» викладачем В.Ю.Моспаном.

                             Відкрита виховна година

                           «З родини починається життя людини»,

Було розкрито роль сімї і родини у житті кожного з нас, адже у сімї людина навчається любові, добра, вчиться шанувати свій рід, свою землю, берегти пам'ять свого народу. Висвітлено роль матері та батька у формуванні сімї та виховання дітей. Показано національні традиції і звичаї, які передаються з покоління в покоління.

12

Засідання навчально-методичної комісії

11-12 жовтня на базі Заліщицького аграрного коледжу ім. Є. Храпливового проводилось засідання навчально-виховної комісії аграрних технікумів і коледжів зі спеціальності 201 «Агрономія»

На якому розглядались підсумки роботи за 2016/2017 навчальний рік а також наступні питання :

 Стан і перспективи методичного забезпечення підготовки фахівців спеціальності 201 «Агрономія»

Використання інформаційних технологій в процесі створення електронних засобів навчання для забезпечення фахівців спеціальності 201 «Агрономія»

Від Борщівського агротехнічного коледжу у засіданні навчально-виховної комісії взяла участь  голова циклової комісії агрономічних дисциплін Деснега І.К. , яка доповідала по питанні Сучасних технологій створення підручників нового покоління  з дисциплін агрономічного циклу. Також усі учасники засідання ознайомились із сучасним овочевим підприємством DF AGRO    у селі Синьків і сучасними технологіями вирощування овочевих культур.

 

Веселий український ярмарок

Вже вкотре у коледжі відкриття декади агрономічного відділення розпочинається з виставки плодоовочевої продукції, вирощеної на колекційно-дослідному полі коледжу та імпровізованих виступів викладачів і студентів відділення. Цього разу присутніх гостей студенти-гуртківці разом з викладачами запросили на веселий ярмарок, де показали побут та традиції, українського ярмарку. Пізніше гостей пригостили різними смаколиками та кулінарними шедеврами традиційної української кухні.

Під час спілкування директор коледжу Козій Я.В. поділився своїми враженнями від побаченого і почутого, проаналізував роботу студентів та викладачів і як професіонал та аматор розповів про свої здобутки при вирощуванні овочевих культур у себе вдома.

 

 

 lesson25 жовтня,  в рамках декади циклової комісії агрономічних дисциплін, цікаво у групі A-11 було проведено відкрите заняття з використанням сучасних засобів навчання: інтерактивної дошки та мультимедійного проектора. Заняття провела       Деснега І.К., викладач, дисципліни «Біологія», спеціаліст вищої категорії на тему: «Мітотичний поділ клітини. Будова хромосом». Урок відвідали викладачі агрономічних, фундаментальних дисциплін та представники адміністрації.

 

 

 

 

В Борщівському агротехнічному коледжі проведено виховну годину на тему : «Десять Заповідей Божих-наш дороговказ»(Куратор групиВпр-31 Моспан В.Ю.) Метою виховного заходу було окреслення людських потреб дотримуватися Божих Заповідей кожним християнином.

Присутнім у залі студентам акцентовано увагу на настановах заповідей,які дійшли до нас крізь віки ,як закони добра,краси і любові.

Свій артистизм та творчість в ході заходу продемонстрували кращі студенти групи Коломієць А., Зайченко І., Кидало О., Литвиненко В., Настюк Р.

Борщівський агротехнічний висловлює вдячність за змістовну розмову із отцем Михайлом Манькутом,сотрудником церкви Успіння Пресвятої Богородиці міста Борщева.Традиція проведення подібних виховних заходів у навчальному закладі буде збережена і надалі.

 

 

 

 


 Картопля -  наш другий хліб

image002

17 жовтня 2018 у Борщівському агротехнічному коледжі циклова комісія агрономічних дисциплін розпочала декаду відділення «Агрономія. Будівництво та цивільна інженерія ».

Декада стартувала із виставки та літературно-мистецькою композицією «Картопля – наш другий хліб», на якій було представлено щедрий врожай сортів картоплі, а також різноманітні традиційні українські страви із неї. Виставка продемонструвала здобутки відділення, та  результати серйозної праці і викладачів і студентів на колекційно- дослідному полі навчального закладу.

image004image006image008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках відзначення декади агрономічних дисциплін з метою популяризації духовних цінностей, формування у студентів почуття патріотизму та виховання бережливого ставлення до сімейних реліквій, куратор групи Височинська Марія із студентами групи А-21 провела відкриту виховну годину «В наших жилах козацька кров пульсує і гуде»
image010
image012image014

На  відділенні «Агрономія» відбулась конференція із захисту звітів щодо проходження виробничої технологічної практики студентами групи Впр-41 у господарствах Борщівського району та області, де вони ознайомились із новітніми та енергозберігаючими технологіями вирощування сільськогосподарських культур.

image016

Кожен студент презентував результати своєї роботи під час практики з використанням слайдів та відеороликів.image020image018

Особливу увагу заслуговують відеоматеріали проходження практики студентами Настюком Русланом у ТОВ «Аграрний край» с.Гуків Хмельницької області; Негрей Наталія у «Едем-Ф» с. Синьків Заліщицького району; Коломієць Аліна ТОВ «Алагрі- Борщів»; Зайченко Ірина  - ФК «Агрофортуна- К» с. Королівка Борщівського району.

image022image024

проходження виробничої  технологічної практики у компанії НВФГ . «Компанія Маїс» цікаво і емоційно доповів Литвиненко В.

image026

Олімпіада з навчальної дисципліни Біологія серед студентів перших курсів.  Викладач Деснега І.К. image028

Відкрите заняття із навчальної дисципліни Технологія переробки та зберігання продукції рослинництва у групі Впр-41 провів викладач Моспан В.Ю.

Колекційно-дослідне поле

Студентську толоку майстер-клас  «Готуємося до зими» майстерно, вміло, цікаво підготувала і провела  викладач Клюцович Г.М.

image030image032

Ознайомлення з основними сортами яблук які вирощують в Борщівському районі.

image034image036

Інструктаж з охорони праці

image038

Підготування ділянки для посадки часнику і цибулі

image040

Обрізування дерев

image042image044

Садіння часнику

image046image048

Чи правильно проводиться обрізка дерев ?

image050

У вільну хвилинку

image052

Обкопування дерев

image054

Побілка дерев

image056

Підведення підсумків виконаних робіт

image058

Викладачі циклової комісії на колекційно-дослідному полі.

 

11  жовтня стартувала  декада циклової комісії  агрономічних дисциплін відкритою виховною годиною у групі А-21, куратор групи Деснега І.К. «Без  верби і калини – нема України» де показано зв'язок поколінь, невмирущість традицій українського народу. Адже 14 жовтня це не тільки свято Покрови Пресвятої Богородиці, а й свято козацтва, річниця створення УПА та День захисника Вітчизни. А посаджена викладачами коледжу калиново-вербова алея та стела пам’яті Захисників УкраЇни , хай буде даниною тим, хто навічно пішов від нас.

 

15 жовтня на КДП була проведена студентська толока, майстер-клас  за  участю студентів та викладачів коледжу  «Садимо часник». Де студенти відділення ознайомились із технологією вирощування часнику, а набуті знання вміло застосували на практиці.

На стадіоні Борщівського агоротехнічного коледжу проведено військово-патріотичне спортивне свято з нагоди Дня Збройних сил України «Ми козацького роду нащадки» . Учасниками змагань стали групи перших курсів.

1111

7 грудня у музеї історії України Борщівського агротехнічного фахового коледжу  дівчата з відділення «Агрономія» взяли участь в флешмобі  - Українська хустка.

222

21 жовтня у навчальному закладі була проведена відео конференція відкритих дверей хіміко -  біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету ім.   В. Гнатюка у якій взяли участь студенти випускники відділення Агрономія. Будівництво та цивільна інженерія. Під час проведення відео конференції  учасники ознайомились із історією створення факультету,з підготовкою  фахівців за освітніми рівнями бакалавр та магістр, а також із правилами вступу та умовами навчання у даному  закладі

33

Львівський національний аграрний університет є одним із найдавніших та найпрестижніших в Україні серед вищих навчальних закладів аграрної освіти. Сьомого жовтня у Львівському національному аграрному університеті в м. Дубляни відбувся аграрний захід – День поля  ”Як заробляти 100$ з Одного гектара : час рахувати”. Організатором стала компанія “Контінентал Фермер Груп” . Ця подія стала платформою для спілкування, обміну досвідом та чудовою можливістю укріпити партнерські відносини для сільськогосподарських виробників та фермері . Біснес  диктує запит до навчальних закладів щодо фахівців, справжні фахівці аграрної галузі народжуються в навчальних закладах, розуміючи перспективність аграрної галузі. Постійне навчання, підвищення кваліфікації та особистісний ріст – все це вимоги сьогодення до майбутніх бізнесменів та фахівців. Крім того, успіх аграрного бізнесу ґрунтується на досвіді, надійних партнерах та сучасних технологіях. Впродовж десятка років Компанія тісно співпрацює і є партнером  Львівського національного аграрного університету у напрямках навчально-наукових досліджень, реалізації спільних проектах у сфері міжнародної співпраці, працевлаштуванню та виробничої практики студентів. Учасниками заходу стали студенти і викладачі Борщівського агротехнічного фахового колежу, яким презентували результат польових досліджень , завдяки яким можна визначити ефективні технологічні прийоми і системи для практичного застосування. Однією з ключових тем “ Дня поля” стало точне землеробство. Фахівці підприємства поділилися ефективними методами роботи у цьому напрямі та презентували  конструктор з обладнання, що дасть можливість провести оновлення сільсько господарської техніки. Окремий блок питань присвятили картоплярству. Адже “Контінентал” є лідером вітчизняного ринку картоплі, постійно розвиває технології виробництва , розбудовує інфраструктуру  зберігання і є одним із найбільших виробників картоплі в Україні.

555

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…