НОРМАТИВНО – ПРАВОВІ АКТИ

 1. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (Із змінами).
 2. Закон України «Про вищу освіту» від 07.2014 р. № 1556-VII (Із змінами).
 3. Закон України «Про фахову передвищу освіту» від 6 червня 2019 року № 2745-VIII (Із змінами).
 4. Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року № 2402-III (Із змінами).
 5. Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13 січня 2005 року № 2342-IV (Із змінами).
 6. Закон України «Про звернення громадян» від 10.1996 № 393/96 (Із змінами).
 7. Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від  07.2012 р. № 5073-VI (Із змінами).
 8. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 № 3543-XII (Із змінами).
 9. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 року № 2657-XII (із змінами).
 10. Закон України «Про захист інформації в інформаційно – телекомунікаційних системах» від 05. 07.1994 року № 80/94 – ВР (із змінами).
 11. Закон України «Про державну таємницю» від 21.01.1994 року № 3855 – XII (із змінами).
 12. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 року № 2939 – VI( Із змінами).
 13. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297 – VI (Із змінами).
 14. Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» Верховна Рада України, Закон від 22.05.2003 року №851-IV (Із змінами).
 15. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 5 жовтня 2017 року №2155-VIII (Із змінами).
 16. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 року № 1700-VII (із змінами та доповненнями).
 17. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1047» від 21 жовтня 2020 року № 980.
 18. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання стипендіального забезпечення» від 28.12.2016 року № 1050 (із змінами).
 19. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” від 27 серпня 2010 р. № 796 (Із змінами).
 20. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової перед вищої та вищої освіти» від 28 грудня 2016 року № 1045 (Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 147 від 26.02.2020- застосовується з 1 січня 2020 року).
 21. Постанова Кабінету Міністрів України "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” від 5 квітня 1994 р. N 226 (Із змінами).
 22. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” від 14 червня 2000 р. N 963 (Із змінами).
 23. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» від4 серпня 2000 р. N 1222  (Із змінами).
 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання документування управлінської діяльності» від 17 січня 2018 року № 55 (Із змінами).
 25. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації» від 26 листопада 2008 р. № 1040 (Із змінами).
 26. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14 квітня 1997 р. N 346 (Із змінами).
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.2016 року №736 «Про затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання. Використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію» (Із змінами).
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1998 року № 180 «Про затвердження Положення про забезпечення режиму секретності під час обробки інформації, що становить державну таємницю, в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно – телекомунікаційних системах» (Із змінами).
 29. Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 року № 800.
 30. Наказ МОН України «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів» від 07.08.2002 р. № 450.
 31. Наказ МОНмолодьспорту України «Про заборону продажу та вживання алкогольних напоїв, тютюнових виробів у навчальних закладах» від 08 лютого 2012 року№136.
 32. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про особливості користування гуртожитками закладів фахової передвищої та вищої освіти» від 21 листопада 2019 року №1452.
 33. Наказ МОН України «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26 грудня 2017 року № 1669.
 34. Рекомендації Міністерства юстиції України «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації» від 23 січня 2007 року №35-14/7.

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…