Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

   На всіх етапах суспільного розвитку дисципліни соціально-економічного циклу відігравали та відіграють важливу роль у формуванні національно свідомої особистості та підготовці молодої людини до життя. Одним із головних напрямків діяльності комісії є вдосконалення рівня навчально-виховного процесу щодо формування у молоді сучасного світогляду, розвитку творчих здібностей і навичок, самостійного наукового пізнання. В комісії працює десять висококваліфікованих викладачів, які вміло організовують навчально-виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання.  
Склад циклової комісії:

 викладачі циклової комісії
соціально-економічних дисциплін

  Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:
 • широке запровадження інноваційних технологій при викладанні дисциплін соціально-економічного циклу;
 • активізація науково-дослідницької, пошукової, історико-краєзнавчої роботи;
 • виховання національно свідомого громадянина України;
 • виховання поваги до державних символів;
 • оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін, поповнення матеріально-технічної бази кабінетів;
 • формування моральних цінностей та навичок здорового способу життя;
 • активізація індивідуальних форм навчання студентів
 • вивчення і впровадження методики модульно-рейтингової системи навчання.

   Навчальні дисципліни соціально-економічного циклу,  до складу яких входять: Історія: Україна і світ, основи філософських знань, основи правознавства, політична економія, громадянська освіта, соціологія, культурологія,  допомагають  студентам з’ясовувати передумови та джерела зародження певних суспільних явищ, зрозуміти закономірності розвитку та  сучасний стан українського суспільства та загальносвітові глобальні процеси, прогнозувати майбутнє. Вони вчать кожну людину творчо опрацьовувати і критично переосмислювати світовий історичний досвід та засвоювати його уроки, формувати власні переконання в контексті загальнолюдських цінностей, формувати у молодої людини життєву позицію громадянина вільного демократичного суспільства.


   Історія циклової комісії соціально-економічних дисциплін ( в різні періоди входила до складу предметної комісії загальноосвітніх дисциплін (з 1955), або іменувалася цикловою комісією суспільних дисциплін (1977) чи цикловою комісією соціально-економічних дисциплін (1994) дисциплін) починається з 1955 року, коли власне і був створений Борщівський технікум механізації сільського господарства, а внутрішнім наказом №38 від 1 вересня 1955 року були створені предметні комісії, в тому числі комісія загальноосвітніх дисциплін, викладачами якої були Липова Ніна Прокопівна (голова комісії) та Пилип Марія Ільківна (викладач історії та політекономії).

  Зростання ролі Борщівського технікуму механізації сільського господарства (згодом Борщівського технікуму механізації та електрифікації сільського господарства (1966), Борщівського радгоспу-технікуму (1988), Борщівського агротехнічного коледжу (1994), Борщівського агротехнічного фахового коледжу (2021)) як провідного професійного навчального закладу регіону супроводжувалося підвищенням іміджу суспільних (соціально-економічних дисциплін) дисциплін, викладачами яких в різні роки історії закладу були справжні професіонали своєї справи:

1  2  3
Циклова комісія, червень 2008 р.

На фото  зліва направо (стоять) - Чубей В.З., Сарап Г.С., Волощук Н.І., Кобилянська О.Д., Стецько Т.В., Сарап Р.К.; (сидять) - Козій Я.В., Андреюк Н.І., Стецько П.І..

Циклова комісія, травень 2015 р.

На фото зліва направо: Сарап Р.К., Сарап Г.С., Березовська Т.І., Стецько П.І., Регуш О.П., Кобилянська О.Д., Стецько Т.В., Козій Я.В.

Циклова комісія, квітень 2021.

Зліва направо: Сарап Г.С., Сарап Р.К., сидять - Березовська Т.І., Вовк О.Р., Стецько Т.В., стоять - Регуш О.П., Кобилянська О.Д

   На сьогоднішній день (2021) циклова комісія соціально-економічних дисциплін – провідний підрозділ з підготовки фахових молодших бакалаврів в Борщівському агротехнічному фаховому коледжі. Викладачі-історики постійно працюють на випередження в контексті професійного та патріотичного становлення студентів закладу освіти, їхня участь  завжди є продуктивною в конкурсі на Педагогічний оскар, що організовується науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти (Міністерство освіти і науки України, Немішаєво), в засіданнях методичних об’єднань викладачів суспільних дисциплін закладів освіти Тернопільської області (методист ради директорів Лещик Ірина Богданівна).

   Викладачі-історики Борщівського агротехнічного фахового коледжу одні з перших освоюють інноваційні технології навчання та нові форми проведення навчальних занять. В їхньому арсеналі методичних напрацювань: найновіші методи онлайн-форм навчальної роботи (в тому числі дистанційного навчання), тестова система перевірки здобутих студентами знань (відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), розробка комплексу мобільних конспектів.

Станом на 2021 рік в розпорядженні циклової комісії соціально-економічних дисциплін аудиторії та кабінети, оснащені новітніми технічними засобами (комп’ютерна техніка, інтерактивна дошка, медіа-проектор, копіювальні технічні засоби):

 • №101 – Кабінет культурології (оформлення та творча ідея Козія Я.В., Стецько Т.В., Сарап Г.С.) – 2016 рік
 • №103 – Зал громадянської освіти (оформлення та творча ідея Волощук Н.І., Кобилянська О.Д., спонсорський внесок – родина Демкура Тарас та Ірина) – 2010 рік
 • №214 – аудиторія Суспільні дисципліни (оформлення Сарап Г.С.) – 2021 рік
 • №226 – кабінет Історії України (оформлення та творча ідея Козія Я.В. та Березовської Т.І.) – 2018 рік
 • №225 – аудиторія Основ філософських знань (оформлення Сарап Р.К.) -2012 рік

   Важливим елементом в навчально-виховній діяльності викладачів циклової комісії є музей історії України Борщівського агротехнічного фахового коледжу (завідувачка Вовк Оксана Романівна), який пройшов еволюційний шлях від Зали дружби народів (80-ті роки ХХ століття) до сучасних дизайнерських рішень (оновлення експозиційних залів – 2016 рік та оновлення інтер’єру – 2021 рік (ідея Вовк О.Р., Сарап Г.С., Костюк О.Р.), який активно використовується під час проведення навчальних занять та є одним із кращих музеїв закладів освіти України.


last

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…