Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Давно було відзначено: «Учитель повинен досягати успіху для того, щоб його досягали учні, а учні повинні досягати успіху, щоб його досягало суспільство».
Саме тому колектив циклової комісії гуманітарних дисциплін завжди працював і працює над питаннями оптимізації навчального процесу, підготовки методичного забезпечення занять, вдосконалення матеріалів для самостійної та позааудиторної роботи студентів.
Основний кадровий склад циклової комісії – висококваліфіковані спеціалісти, які вміло організовують навчально – виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання

 
Склад циклової комісії:

 


 
  

Діяльність циклової комісії гуманітарних дисциплін в аграрному закладі базується на таких аспектах:

•    Осучаснення тематики викладання рідної та іноземних мов, а також інформації про художню літературу сьогодення;
•    Оптимізація системи роботи з розвитку мовлення за змістом, який відповідає реаліям і життєвим потребам студентів;
•    Зміна підходів до методики викладання гуманітарних дисциплін з метою підвищення інтересу молоді до книг та мовних питань;
•    Розвиток обдарованих особистостей у творчій та мистецькій атмосфері;
•    Максимальна увага комунікативно доцільному використанню мовних засобів у мовленні студентів.

Цікаві ініціативи викладачів-словесників
* Щорічна участь викладачів циклової комісії у проведенні поза аудиторних заходів
*до Дня української писемності та мови;
*до Міжнародного дня рідної мови;
*до роковин Т.Г. Шевченка.
* Організація роботи методичного об’єднання викладачів зарубіжної літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області.
* Активна участь у щорічних звітах художньої самодіяльності Палацу студентів коледжу.
* Участь у заходах, організованих поза межами навчального закладу громадськими діячами міста Борщева.
* Проведення цікавих відкритих занять, конференцій, олімпіад та конкурсів.
* Редакційна діяльність, яка полягає у редагуванні навчально-методичних матеріалів викладачів Борщівського агротехнічного коледжу, у дописах газет «Галицький вісник» та «Коледжівські вісті»


Відкрите заняття з української мови з мультимедійним супроводом проводить Бачинська С.В.
  
Нестандартне заняття «Коректор» проводить Белюх Н.В.
 
 
 
 
 

 

Викладачі нашої циклової комісії (Гоч І.І., Константинович Н.В., Бачинська С.В., Войтухів Л.Я., Шкарпінська Л.Р.) творчо працюють і над використанням нових педагогічних інформаційних технологій, проводять позааудиторну роботу,системно працюють над удосконаленням педагогічної майстерності.

 

 

 Найефективнішими методичними здобутками є застосування:

  • аналізу змісту і форми тексту з використанням знань із різних гуманітарних галузей;
  • бесід за Сократом;
  • ділових ігор;
  • творчих лабораторій;
  • проблемних семінарів тощо.
 
Заняття з англійської мови (викладачі Чепесюк Л.І. та Константинович Н.В.)
Щороку циклова комісія гуманітарних дисциплін проводить «Тиждень української мови» (приурочений Дню української писемності та мови) та Шевченківські дні. Головна мета цих культурно – мистецьких заходів – розвивати творчі здібності студентів, формувати їх світогляд та громадянську позицію.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Цікаві заняття з німецької мови проводять Шеремета О.В. та Гоч І.І.

Інформаційно-просвітницька година, присвячена Дню української писемності та мови.

Просвітницька година «Шевченко і світ»
Мистецький захід до Дня народження Лесі Українки
 
IMG 6897

Основний аспект методичної роботи викладача-гуманітарія – індивідуальна праця над підвищенням професіоналізму з умовою обміну педагогічним досвідом. Адже найважливішим критерієм методичної роботи є удосконалена майстерність викладачів-наставників, їх творчість, яка живить натхненням молодих педагогів.

 
Фахові дискусії та обмін досвідом

Обласне методичне об’єднання викладачів української мови та літератури. м. Підгайці

Обласне методоб’єднання викладачів іноземної мови на базі Борщівського агротехнічного коледжу

Активна участь викладачів циклової комісії у роботі обласних методичних об’єднань сприяє їх професійному зросту, осмисленню важливих питань методики викладання філологічних дисциплін. Творчі зустрічі колег ВНЗ І-ІІ р. а. вагомо стимулюють до пошуку цікавих форм і методів навчання і виховання.
Очолює роботу обласного методоб’єднання викладачів світової літератури
Блозва О.А.

Вивчення іноземної мови в Борщівському агротехнічному коледжі займає чільне місце в системі підготовки молодого спеціаліста для агропромислового комплексу, здатного орієнтуватись у багатогранному механізмі ринкової економіки.

Біля витоків викладання іноземних мов у навчальному закладі були справжні майстри педагогічної ниви Петро Іванович Сливка і Володимир Маркович Бояновський. Продовжили справу наставників Ольга Петрівна Дзюба, Ольга Володимирівна Шеремета. Вагомий внесок у розвиток іншомовної комунікації внесли Ганна Онуфріївна Наконечна, Ольга Іванівна Черниш, Любов Іванівна Чепесюк.

Потреба у вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням зумовило розширення штату викладачів. Англійську мову викладають Любов Іванівна Чепесюк, Надія Василівна Константинович, німецьку - Ольга Володимирівна Шеремета та Ірина Ігорівна Гоч.

Викладачами іноземних мов укомплектовано відповідну навчально-методичну базу, яка відповідає вимогам підготовки молодих спеціалістів різних профілів. Саме використання міждисциплінарної інтеграції підсилює світоглядну спрямованість пізнавальних інтересів студентів, вносить елементи наукового пошуку та творчого підходу до вивченні даної дисципліни. У творчому доробку викладачів проведення конкурсів на кращого знавця предмету, інформаційно-просвітницьких годин , розважальних інтелект-шоу, презентацій професій, літературно-мистецьких композицій, брейн-рингів. Завдяки належному рівню мовної підготовки студенти навчального закладу проходили стажування у США, Греції, Франції, Бельгії, Англії. Студенти під керівництвом викладачів ведуть дослідницько-пошукову роботу з вивчення народознавчих реалій країн, мови яких вивчаються, перекладу технічної термінології та літературних надбань іншомовної культури. Започатковано захист дипломних проектів іноземною мовою.

Викладачі іноземних мов у своїй щоденній практиці широко використовують комунікативний, інтерактивний, аудіо-візуальний методи навчання, що відповідають сучасним тенденціям у сфері викладання даної дисципліни. При всій різноманітності методів найбільший ефект засвоєння знань відбувається при групових дискусіях, активному спілкуванні і продуктивному застосуванні засвоєного.

Перефразовуючи Жан-Жака-Руссо підтверджуємо правильність цих висновків: «Істина навчання полягає не стільки у правилах, стільки у вправах.» Викладачі іноземних мов працюють в єдиній команді зі студентами. Напрацювання кожного є надбанням усіх, що допомагає віднайти шлях до душі студента, зацікавити його і повести в захоплюючих світ нової мови та нового світу…

                   DSCN1273    IMG 7208

Проведення відкритих занять є невід’ємною частиною навчального процесу в Борщівському агротехнічному коледжі. Викладач навчальної дисципліни « Іноземна мова за професійним спрямуванням» Чепесюк Любов Іванівна згідно затвердженого графіка провела відкрите заняття з англійської мови у групі К-21 відділення «Відділення Електричної інженерії та комерційної діяльності» на тему : «Працевлаштування. Анкета. Резюме.» Заняття проводилось у відповідності до новітніх досягнень освіти, методики, практики.  
У реалізації виховних цілей викладач намагається сприяти формуванню професійного світогляду студентів, розширенню соціальної сутності проблемних питань сьогодення, вихованню ціннісних пріоритетів сучасної молоді.  
Викладач вміло використав методи і прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів(тестові завдання, ситуативне діалогічне та монологічне мовлення, засвоєння граматичного матеріалу). Елементи зворотного зв’язку , наявність міждисциплінарних паралелей було висвітлено у розповідях студентів про вибір майбутньої професії, повідомленнях про видатних науковців та спеціалістів у галузі економіки.  
Заняття характеризується чіткою композиційною побудовою, логічною послідовністю, виділенням головних моментів та ідей. Добре налагоджений контакт(виключно іноземною мовою) та ділова атмосфера спостерігалиcя впродовж усього заняття. Викладачу Чепесюк Л.І. притаманні високий рівень загальної та професійної культури, педагогічний такт.  

У навчальному закладі відбулось святкування Дня Європи в Україні

Виховний захід пройшов у форматі навчально-пізнавального діалогу між студентами першого загальноосвітнього курсу за участі викладача зарубіжної літератури Блозви О.А. та викладача німецької мови Гоч І.І.

WP 20160510 15 40 33 Pro

Викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін, готуючись до свята провели вікторини з питань національних, культурних традицій, звичаїв та обрядів народів Європи за тематикою: «Знай про Європу більше», а також віртуальну подорож «Відкрий Європу для себе».WP 20160510 15 32 17 Pro

       Під час свята викладачі і студенти розповідали про наші спільні цінності, спільну історію, те, що найголовніше – наше спільне майбутнє.

Велике зацікавлення викликала у студентів інформація про матримоніальні зв’язки княжої доби, а особливо інсценізація вірша «Молитва Кунгути» української княгині Кунгути, яка стала першою значною і найдавнішою чеською поетесою українського походження XIIIстоліття.WP 20160510 15 02 26 Pro


Духовні цінності, які формувалися у Європі століттями, дозволили у ХХ столітті почати процес створення Європейського Економічного Союзу, а згодом і Європейського Союзу. Тож, цілком доречно був продемонстрований елемент заняття з німецької мови під керівництвом викладача Гоч І.І., який проілюстрував вивчення теми «Історія створення та розвиток ЄС».

Ведучих на сцені доповнювали студенти із залу цікавими фактами про історію та життя Європи.WP 20160510 15 22 57 Pro

Рефреном звучала на виховному заході думка, що у День Європи жителі України, як і студенти нашого коледжу, відзначають день започаткування нової успішної моделі мирної співпраці між державами, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах.

У фіналі свята звучала поезія вагантів, середньовічних кліриків (студентів), перу яких належить і «Пісенька студента» і славний «Гаудеамус» (Гімн студентства).

Під час проведення заняття були продемонстровані студентські презентаційні матеріали, використані зразки ділової документації (анкета, резюме), терміни необхідні для подальшої професійної діяльності.

        

 

Лекційне заняття проводить викладач-методист Блозва О.А.

 

 

 

Традиції проведення відкритих занять та мистецьких заходів

{gallery}Latest_news/2016/trad{/gallery}

{gallery}Latest_news/2016/trad2{/gallery}

 {gallery}Latest_news/2016/Shevchenko{/gallery}

 {gallery}Latest_news/2016/shevchenko2{/gallery}

{gallery}Latest_news/2016/Shevchenko3{/gallery}

{gallery}Latest_news/2016/Shevchenko4{/gallery}

{gallery}Latest_news/2018/inoz{/gallery} 

 

 

Філологи радять:

Персональний сайт Блозви О.А.

Мова - ДНК нації

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…