Циклова комісія гуманітарних дисциплін

Давно було відзначено: «Учитель повинен досягати успіху для того, щоб його досягали учні, а учні повинні досягати успіху, щоб його досягало суспільство».

 
Склад циклової комісії:

 


 
  

Діяльність циклової комісії гуманітарних дисциплін в аграрному закладі базується на таких аспектах:

 • Осучаснення тематики викладання рідної та іноземних мов, а також інформації про художню літературу сьогодення;
 • Оптимізація системи роботи з розвитку мовлення за змістом, який відповідає реаліям і життєвим потребам студентів;
 • Зміна підходів до методики викладання гуманітарних дисциплін з метою підвищення інтересу молоді до книг та мовних питань;
 • Розвиток обдарованих особистостей у творчій та мистецькій атмосфері;
 • Максимальна увага комунікативно доцільному використанню мовних засобів у мовленні студентів.

В українській освіті триває період становлення та формування нових критеріїв освітніх досягнень студентів та їх викладачів. Перед сучасними викладачами аграрних навчальних закладів стоїть завдання підготувати високопрофесійних фахівців для аграрної сфери при тому розвинути загальнолюдські цінності, толерантність, сприяти розвитку творчої та всебічно обдарованої особистості. За розвиток загальнолюдських цінностей, толерантності та творчо обдарованої особистості, яка вміє критично мислити та аналізувати, відповідають викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін. Саме тому колектив циклової комісії гуманітарних дисциплін завжди працював і працює над питаннями оптимізації навчального процесу, підготовки методичного забезпечення занять, вдосконалення матеріалів для самостійної та позааудиторної роботи студентів.

Основний кадровий склад циклової комісії – висококваліфіковані спеціалісти, які вміло організовують навчально – виховний процес, досконало володіють методикою викладання та інтерактивними технологіями навчання.

 

 

Циклова комісія гуманітарних дисциплін  працює над такими методичними проблемами:

 • Формування основних компетентностей студентів під час вивчення предметів гуманітарного циклу.
 • Використання інноваційних форм навчання для розвитку творчих здібностей студентів.
 • Реалізація комунікативного підходу в процесі викладання навчальних дисциплін.
 • Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях.
 • Впровадження інноваційних технологій для інтенсифікації засвоєння матеріалу в процесі вивчення рідної та іноземних мов.

  

 

 Діяльність циклової комісії гуманітарних дисциплін в аграрному закладі базується на таких аспектах:

 • Осучаснення тематики викладання рідної та іноземних мов, а також інформації про художню літературу сьогодення;
 • Оптимізація системи роботи з розвитку мовлення за змістом, який відповідає реаліям і життєвим потребам студентів;
 • Зміна підходів до методики викладання гуманітарних дисциплін з метою підвищення інтересу молоді до книг та мовних питань;
 • Розвиток обдарованих особистостей у творчій та мистецькій атмосфері;
 • Максимальна увага комунікативно доцільному використанню мовних засобів у мовленні студентів.

  

  

 Основними напрями і завданнями роботи комісії:

 •  Формування ціннісно-смислових, загальнокультурних, навчально-пізнавальних, інформаційних, комунікативних, соціально-трудових компетентостей;
 •  впровадження інноваційних технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які максимально відповідають вимогам часу;
 •  робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
 •  індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;

 підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів. 

Кожен викладач комісії вважає, що доцільно використовувати таку організацію навчальної діяльності, внаслідок якої здійснюється взаємодія викладача та студента, збігається їхня мета. Наявність цікавого навчального матеріалу на заняттях є важливою умовою для формування позитивної мотивації студентів, тобто ми намагаємося зробити все для того, щоб студентам було цікаво вчитися. Ефективності викладання стараємося досягати  , привчаючи студентів до самостійних міркувань при засвоєнні матеріалу, використовуючи наочні посібники та роздатковий матеріал, практикуючи творчі завдання, забезпечуючи доступність викладеного матеріалу, поєднуючи функцію викладача і часто вихователя. Втілюємо сучасні принципи навчання, де функціональний підхід, тобто навчання комунікації як основній функції мови, є найважливішим.

          Викладачі нашої циклової комісії у своїй щоденній практиці широко використовують комунікативний, інтерактивний, аудіо-візуальний методи навчання, що відповідають сучасним тенденціям у сфері викладання даної дисципліни. При всій різноманітності методів найбільший ефект засвоєння знань відбувається при групових дискусіях, активному спілкуванні і продуктивному застосуванні засвоєного. Сучасний педагог вимушений опиратися на добре продумані і систематизовані прийоми роботи, які потребують застосування інтелекту, творчого потенціалу, багато емоційного досвіду, інтуїції, фантазії та креативу.

 

У творчому доробку викладачів проведення різноманітних та різнопланових відкритих занять, конкурсів на кращого знавця предмету, інформаційно-просвітницьких годин , розважальних інтелект-шоу, презентацій професій, літературно-мистецьких композицій, брейн-рингів.

          Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню насамперед у собі нових компетенцій педагогічної майстерності, тому вони систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою….

  

  

 Своїм досвідом вони діляться на засіданнях циклової комісії, методичних радах та об`єднаннях. Мета таких зустрічей - обмін досвідом, підвищення професійної майстерності, популяризація інноваційних виховних технологій тощо.У ході  засідань викладачі діляться із колегами своїми здобутками, демонструючи нові педагогічні ідеї, креативність, творчий підхід. Активна участь викладачів циклової комісії у роботі обласних методичних об’єднань сприяє їх професійному зросту, осмисленню важливих питань методики викладання філологічних дисциплін. Творчі зустрічі колег ВНЗ І-ІІ р. а. вагомо стимулюють до пошуку цікавих форм і методів навчання і виховання. 
Очолює роботу обласного методоб’єднання викладачів світової літератури 
Блозва О.А.

Особливу увагу педагоги приділяють  вихованню молоді. Викладачі Белюх Н.В., Парнета С.П., Шкарпінська Л.Р. успішно виконують обов`язки кураторів груп.

Світлана Павлівна - Переможець регіонального конкурсу «Куратор року -2013» та учасник всеукраїнського конкурсу «Куратор навчальної групи», нагороджена дипломом Міністерства аграрної політики України як домінант «Куратор- порадник».

 Куратор – це не просто вчитель, вихователь, а й супутник студентів протягом навчання, вірний друг й порадник. 

 

  

Цікаві ініціативи викладачів-словесників

* Щорічна участь викладачів циклової комісії у проведенні поза аудиторних заходів

*до Дня української писемності та мови;

*до Міжнародного дня рідної мови;

*до роковин Т.Г. Шевченка.

* Активна участь у щорічних звітах художньої самодіяльності Палацу студентів коледжу.

* Участь у заходах, організованих поза межами навчального закладу громадськими діячами міста Борщева.

* Проведення цікавих конференцій, олімпіад та конкурсів.

* Редакційна діяльність, яка полягає у редагуванні навчально-методичних матеріалів викладачів Борщівського агротехнічного коледжу, у дописах газет «Галицький вісник» та «Коледжівські вісті»

Для більш ефективного формування громадянської позиції постійно проводиться ряд заходів до святкування  Дня народження Кобзаря;виховні та просвітницькі години до Дня писемності та мови, тематичні політінформації до Дня писемності.

Багаторічна, напружена і творча праця колективу приносить свої плоди… Неодноразово викладачі нашої ЦК брали участь у майстер-класі, організованому ДУ «НМЦ «Агроосвіта»:Любов Чепесюк  та Наталія Белюх  з питань інтегрованого навчання у сучасному вищому аграрному закладі освіти,а

Світлана Парнета  з актуальною темою: «Креативні підходи до формування професійної компетенції молодих викладачів-словесників».

Ольга Блозва зайняла ІІІ місце у VI Всеукраїнському конкурсі «Педагог-новатор» в номінації «Інноваційний прорив» та успішно взяла участь у  ІІ Всеукраїнській науково-практичної конференції «Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищих школах». Окрім того була модератором науково-практичного онлайн семінару «Популяризація та вивчення педагогічного досвіду у підготовці та участі у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт для слухачів МАН», взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інновації партнерської взаємодії освіти, науки та виробництва, виклики сьогодення». Організувала методичне об’єднання викладачів зарубіжної літератури ВНЗ ФПО І-ІІ р.а. Тернопільської області в рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції «Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах»

Під керівництвом Шкарпінської Любові Студент Олександр Плецан отримав диплом лауреата І ступеня Міжнародного багатожанрового фестивалю-конкурсу «Талановиті люди» у номінації « Прикладне мистецтво», а студент Андрій Назар  посів перше місце у Всеукраїнському багатожанровому конкурсі « Моя Батьківщина, моя гордість».

Студенти Борщівського агротехнічного фахового коледжу під керівництвом викладачки англійської мови Чепесюк Любові Іванівни чудово справилися з завданнями Всеукраїнської олімпіади у рамках Національного фестивалю « Код нації» Юлія Галба та Катерина Ткач ( група К-21), Софія пшенична (група К-11) та Віктор Микиташ (група Аі-021) отримали дипломи учасника Всеукраїнської дистанційної олімпіади « Найнудніша олімпіада України», Владислав Бера ( група К-21) посів 3 місце, а його одногрупниця Вікторія Кучіра  завоювала перше почесне місце, продемонструвавши ґрунтовні знання з лексики та граматики англійської мови.

          Усі  члени ЦК є активними учасниками конкурсі «ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ». Викладачі-словесники є авторами статей та дописів у журналах «Основа», «Освіта. Технікуми. Коледжі» та «Зарубіжна література», газет «Свобода» і «Галицький вісник» та постійними дописувачами коледжівської газети «Коледжівські вісті».

Викладачі нашої циклової комісії неодноразово були нагороджені подяками та грамотами Голови Ради директорів ВЗН I-II р.а., та Управління освіти і науки Тернопільської обласної держадміністрації, Навчально-методичного центру по підготовці молодших спеціалістів Міністерства аграрної політики України, Міністерства освіти і науки України.

 

  

 

Філологи радять:

Мова - ДНК нації

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…