Циклова комісія Експлуатаційно - технологічних дисциплін

Головним завданням роботи викладачів циклової комісії є:

- забезпечення високого методичного рівня проведення теоретичних та практичних занять і навчальних практик з дисциплін комісії;

- удосконалення змісту та методики виконання курсових та дипломних проектів та успішний їх захист;

- вивчення та запровадження у навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій, удосконалення форм та методів педагогічної діяльності для забезпечення постійного зростання фахової майстерності педагогів;

- зміцнення матеріально-технічної бази лабораторій та кабінетів, їх сучасного оснащення та оформлення;

- формування у студентства національної свідомості, гідності, загальнолюдських та національних цінностей; усвідомлення ролі та місця нашої держави в світі, виховання відповідальності за долю України.

Мета– дати студентам глибокі і міцні знання, добитися високого професійного рівня майбутнього фахівця сільськогосподарського виробництва.

 eksp
Склад циклової комісії:

 

Дисципліни що об'єднує циклова комісія:

 

  • Основи агрономії
  • Сільськогосподарські машини
  • Машини та обладнання тваринництва
  • Машини і обладнання переробки сільськогосподарської продукції
  • Експлуатація машин та обладнання АПК

 Працює циклова комісія згідно з затвердженим планом, щомісячно проводяться засідання, на яких обговорюються та вирішуються різні організаційні питання та заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи, вивчення, узагальнення, поширення досвіду роботи викладачів, підвищення теоретичного рівня та ділової кваліфікації членів циклу і т.д.

Особливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу та підвищенні педагогічної майстерності викладачів циклової комісії займають відкриті уроки. На відкритому уроці педагоги демонструють колегам свій інноваційний досвід, реалізацію методичної ідеї, застосування методичного прийому чи методу навчання.

 12

34

5

Навчальні і виробнича практика студентів є невід’ємною складовою частиною навчального процесу, що має на меті закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття професійних навичок у межах майбутньої спеціальності, нагромадження досвіду самостійної роботи. Керівництво практикою здійснюють викладачі циклової комісії.

67

8

9

1011

1213

14

Викладачі комісії постійно працюють над вдосконаленням навчально-методичного забезпечення дисциплін, а саме: створюють електронні посібники, підручники, розробляють курси лекцій. Так в навчально-методичному кабінеті коледжу в рамках проведення декади відділення «Агроінженерія» відбулася презентація підручника «Експлуатація машин і обладнання». Перед присутніми виступив співавтор підручника Грис В. П., який розкрив особливості формування змісту та структури підручника. У посібнику значна увага звертається на використання машино-тракторних агрегатів і обладнання під час вирощування сільськогосподарських культур, обґрунтування їх складу, плануванню та організації роботи машино – тракторного парку.

15

Викладачі циклової комісії беруть активну участь у організації проведення днів відділення «Агроінженерія». Вже   традицією стало проведення різноманітних конкурсів, де студенти демонструють свої теоретичні та практичні знання й навики, яких набули за час навчання в коледжі.

Експозиція циклової комісії під час відкриття декади.  

1617

Конкурс на кращого з підготовки поля під посів сільськогосподарських культур.

2021

2223

Конкурс на кращого з підготовки зернової сівалки СЗ-3,6 до роботи.

2425

26

Конкурс на кращого сівача.

 3031

3233

Головним завданням технічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів, викладачі циклової комісії вважають якісну підготовку студентів до захисту дипломних проектів за сучасною тематикою та інноваційними методиками. І кожний рік студенти показують високий рівень освітньо-кваліфікаційної підготовки.

3435

День поля – це хороша можливість поспілкуватись з фермерами, побачити нові тенденції і напрямки розвитку ринку засобів захисту рослин, техніки і сільського господарства в цілому. Викладачі циклової комісії не пропускають можливість побувати на таких заходах, беруть із собою студентів. Такі екскурсії дають студентам цінну можливість ознайомитися з виробничими процесами, почути коментарі провідних фахівців, поставити їм питання і почути кваліфіковану відповідь.

3637

3839

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…