Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є підвищення оптимізації навчального процессу шляхом впровадження комп’ютерних та інформаційних технологій, проектних технологій, залучення студентів до пошуково-дослідницької діяльності. Викладачами циклової комісії при проведенні навчальних занять використовуються комп'ютерні програми, професійно-спрямовані ситуаційні задачі, ділові (імітаційні) ігри, тестовий комп'ютерний контроль знань. Значна увага приділяється питанню методичного забезпечення та самостійної роботи студентів, особливо позааудиторної. Лекційні і практичні заняття професійно орієнтовані і містять міждисциплінарні зв'язки, що значно підвищує оптимізацію навчального процесу.

Циклова комісія фундаментальних дисциплін

 Склад циклової комісії:

 

 

 


Засідання циклової комісії
Фундаментальних дисциплін

    
Основними напрямками роботи та
завданнями циклової комісії є:
  • поповнення теоретичних та практичних знань і умінь, що забезпечує логічні зв'язки з майбутньою діяльністю студентів даної спеціальності;;
  • розвиток у студентів експериментальних вмінь і дослідницьких навиків, творчих здібностей і схильності до креативного мислення;
  • формування в студентів системи фундаментальних знань на основі сучасних фізико-природничих теорій і розвиток в них здатності застосовувати набуті знання в пізнавальній практиці;
  • формування у студентів навиків розв’язування задач різними методами, евристичних прийомів пошуку розв’язку проблем адекватними засобами фізики і хімії;
  • залучення студентської молоді до навчально-дослідницької роботи у рамках проведення науково-практичних конференцій, засідань круглого столу, участі у коледжівських та обласних олімпіадах серед навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації;
  • забезпечення навчального процесу сучасними формами та методами навчання, вдосконалення рейтингової системи оцінювання знань студентів, професійної майстерності викладачів.

   Важливим завданням викладачів циклової комісії залишається поглиблення теоретичних основ навчання у єдності з вихованням та розвитком особистості студента, активізацію його пізнавальної діяльності. Для цього урізноманітнюються форми, методи та засоби організації навчальних занять: фронтально-колективна, самостійно-індивідуальна чи групова форма роботи; проведення лабораторних та практичних занять з використанням експериментальних завдань проблемно-пошукового характеру, забезпечення диференційованого підходу у навчанні, поступова комп'ютеризація навчального процесу з використанням відповідного програмного забезпечення.

Багато років в цикловій комісії  працювали Липова Н.П., Лихий П.В., Левицький Р.М., Осадчук В.Ф., Гусак Є.П., Козак В.М., Мулик В.П., Курніцька Н.П., Данильчук М.П.

Викладачі циклової комісії фундаментальних дисциплін (Юзва П.П., Гонтарук Л.Г., Гелецька М.С., Доскоч Г.Я., Чернятиська Н.С., Куропатва О.П.) використовують технологію інтерактивного навчання, проблемного навчання, проектну технологію, інформаційні та ігрові технології.

P1013059 4

Фізичний експеримент з фізики проводить викладач Юзва П.П.

Лекційне заняття з інформаційних систем і технологій в комерційній діяльності викладач Гонтарук Л.Г.
dgj

Лекційне заняття з математики
викладач Доскоч Г.Я.
Опорні конспекти з хімії – основа системних знань викладач Гелецька М.С.
Практичне заняття з математики
P1013080 11
Лекційне заняття з математики викладач Куропатва О.П.

    Значну допомогу у підготовці та проведенні занять надають лаборант,  інженер-програміст. Разом із викладачами вони працюють над створенням електронних підручників, мультимедійних супроводів занять, навчальних відеофільмів, стендів, плакатів, встановлюють програмне забезпечення, контролюють функціонування локальної мережі коледжу, підтримують роботу сайту.

 Основою покращення навчально-виховного процесу є добре налагоджена методична робота, особлива роль в організації і проведенні якої належить методичним об'єднанням викладачів математики, фізики, інформатики, хімії. Викладачі циклової комісії є незмінними учасниками засідань фахових методичних об’єднань обласного рівня.

   
 Засідання обласного методоб’єднання викладачів фізики в м.Борщів    
 

   Традиційно в нашому навчальному закладі для зацікавлення та заохочення до успішного навчання студентів з усіх навчальних дисциплін викладачами циклової комісії проводиться позааудиторна робота: олімпіади, конкурси, бліц-турніри, брейн-ринги, усні журнали, науково-практичні конференції, предметні тижні, декади відділень.

Викладачі нашої комісії не тільки навчають практичним основам фахової діяльності, але й формують характер, поведінку першокурсників, спостерігають за ними, щоб виявити їх нахили і здібності, навчають самостійності, залучаючи до гурткової та науково-дослідницької роботи.

DSCN48766

Кращі студенти коледжу кілька років поспіль ставали переможцями і призерами обласних олімпіад з математики, інформатики, фізики серед вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації Тернопільської області.

DSCN48788З метою підвищення власного інтелектуального рівня, студенти, крім основних занять, мають можливість відвідувати заняття в гуртках, брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, вікторинах, проявити себе у дослідницькій роботі та вивченні спеціальних курсів, відповідно до їх здібностей, нахилів та вподобань.

Слід відзначити системну і послідовну роботу кураторів в цьому напрямі, які впродовж навчального року не лише живуть внутрішнім життям ввірених їм академічних груп, а й підтримують тісний зв'язок з батьками, забезпечуючи при цьому достатньо високий рівень виховної роботи, адаптації та інтеграції студентів - першокурсників до життя коледжу.

 

На базі ДУ "НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ" впродовж останніх років регулярно проводяться майстер-класи, семінари-аукціони педагогічних ідей на які запрошують викладачів для обміну досвідом і підвищення своєї педагогічної майстерності. Активними учасниками таких заходів є викладачі циклової комісії:  Доскоч Г.Я., Гонтарук Л.Г., Куропатва О.П.

   У Борщівському агротехнічному фаховому коледжі відбувся ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ Тернопільської області Дух справжнього оптимізму, атмосфера гостинності та перспективи нових перемог завжди зустрічають нових цікавих особистостей у стінах Борщівського агротехнічного фахового коледжу. У благодатну весняну пору за графіком проведення методичних об’єднань та олімпіад затвердженим Радою директорів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації з’їхалися для участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ області найкращі «комп’ютерні аси» та інтелектуали Тернопільщини. Завітали представники 14 навчальних закладів Тернополя, Бучача, Гусятина, Чорткова, Заліщик, Теребовлі, Зборова.

Для опанування сучасними технологіями освіти викладачі комісії значну увагу приділяють власному вдосконаленню, формуванню, насамперед у собі, нових компетенцій педагогічної майстерності, тому систематично працюють з фаховою та педагогічною літературою, обмінюються досвідом під час засідань циклової комісії. Циклова комісія наполегливо працює над запланованою роботою на поточний рік. Кожного місяця проводяться засідання циклової комісії.

 

29 березня 2018 року на базі Гусятинського коледжу ТНТУ відбувся ІІ (обласний) етап Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ВНЗ  І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області. Студентка нашого коледжу Краснопера Аліна (Група К-31) стала призером олімпіади, здобувши диплом ІІІ ступеня.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 жовтня 2018 року на базі ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний коледж» за підтримки НМЦ «Агроосвіта» проходив другий регіональний етап конкурсу «Кращий куратор навчальної групи 2018» серед закладів вищої освіти Тернопільської, Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької областей. Перемогу здобула Куропатва Ольга Петрівна – куратор, викладач фундаментальних дисциплін Борщівського агротехнічного коледжу.

 

 

20-21 листопада 2018 року на базі Немішаєвського агротехнічного коледжу пройшов третій Всеукраїнський етап конкурсу «Кращий куратор навчальної групи 2018» серед переможців регіонів. Дипломом I ступеня та номінацію “Куратор-креативність» здобула викладач фундаментальних дисциплін Борщівського агротехнічного фахового коледжу Куропатва Ольга Петрівна.

 

 

 

 

 Проходження наукового стажування для опанування проектного підходу в організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії 

Викладачем математики Куропатвою О.П. пройдено двохтижневе міжнародне стажування у закладах освіти Фінляндії, в яких опановано різноманітні підходи у вихованні дітей в дошкільних закладах та навчання учнів в початковій школі, реалізація проектного підходу в організації навчального процесу у старшій школі, особливості навчання у закладах професійно-технічної освіти, демонстрація дистанційного навчання  у вищих навчальних закладах, зокрема особливості проведення занять в університеті прикладних наук.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

План засіданння циклової комісії на 2020-2021 н.р.

На засіданнях комісії проводиться аналіз проведення екзаменаційно-залікових сесій та рубіжних атестацій студентів. Запрошуються та заслуховуються студенти, які мають академічні заборгованості та пропуски занять. Викладачами циклової комісії розробляються завдання щодо відпрацювання пропущених занять та складання академічної заборгованості.

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…