Циклова комісія електротехнічних дисциплін

 

Циклова комісія повинна забезпечити якісну професійну, ділову і моральну підготовку фахівців, яка передбачає:

 

 • прагнення до постійного оновлення своїх знань і умінь, високу мобільність та адаптованість;
 • високий рівень професіоналізму і ефективність виробничої діяльності;
 • уміння працювати в колективі і самостійно;
 • постійну підтримку активної життєвої позиції та високої мотивації праці.

Для досягнення якісної підготовки фахівців з цих напрямків робота циклової комісії спрямована на надання студентам теоретичних знань при вивчені на І ІІ, ІІІ і ІV курсах 18 навчальних дисциплін і виконанні двох курсових робіт, одного курсового проекту та випускної роботи – дипломного проекту.

Закріплення набутих знань, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь, формування і розвиток професійних умінь прийняття самостійних рішень здійснюється при проведенні чотирьох навчальних та двох виробничих практик.

 

Для забезпечення виконання цих завдань і вдосконалення навчального процесу циклова комісія працює над розробкою методичної документації, підтриманням та вдосконаленням матеріально-технічної бази, забезпеченням новітніми інформаційними засобами та технологіями навчання.

Склад циклової комісії:

 

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

Проблеми, над якими працює циклова комісія:
 • Підвищення якості знань та покращення відвідування занять студентами;
 • Удосконалення впровадження в навчальний процес інноваційних технологій;
 • Поглиблення впровадження комп’ютерних технологій при вивченні дисциплін електротехнічного циклу;
 • Оновлення матеріальної бази лабораторій.
Основні завдання, над якими працює циклова комісія:

Робота циклової комісії спрямована на те, що фахівець повинен знати:

 • інструкції та керівні матеріали зі спеціальності;
 • будову, принцип дії електричних машин, апаратів, приладів;
 • основи електротехніки і електроніки, методи розрахунку електричних кіл, будову контрольно-вимірювальних приладів, методи технічних і лабораторних вимірювань;
 • стандарти в галузі вимірювань, будову датчиків, підсилювачів та інших елементів автоматики;
 • методи розрахунку електроприводів, освітлення, опромінення, електронагрівних установок;
 • методи вибору електродвигунів, пускозахисної апаратури, засобів автоматики та проводів і кабелів;
 • способи зменшення втрат електроенергії в електроприводах
 • розрахунок і вибір низьковольтних мереж і трансформаторних підстанцій;
 • принципи побудови принципових електричних схем і схем з'єднань;
 • основи теорії автоматичного контролю, керування і регулювання технологічними процесами;
 • схеми автоматизації технологічних процесів у тваринництві і рослинництві, побудову і вибір засобів автоматизації;
 • способи раціонального використання електричної енергії;
 • технологію електромонтажних, експлуатаційних і ремонтних робіт;
 • правила безпеки праці, заходи з охорони навколишнього середовища;
уміти:
 • читати принципові, монтажні схеми і схеми з'єднань;
 • користуватися контрольно-вимірювальними приладами та інструментами;
 • проводити роботи з монтажу внутрішніх проводок, електроприводів, освітлювальних і опромінювальних установок, нагрівальних установок, заземлення (занулення) та виконувати їх випробування;
 • виявляти й усувати несправності електрообладнання в схемах керування, в КВП і засобах автоматики, зв'язку, обчислювальній техніці і ЕОМ, працювати на випробувальних і регулювальних та діагностичних стендах;
 • організовувати ефективну експлуатацію та своєчасний ремонт і технічне обслуговування електрообладнання, засобів автоматики і зв'язку, КВП, обчислювальної техніки, організовувати роботу електротехнічної служби;
 • забезпечувати дотримання правил технічної експлуатації електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації;
 • забезпечувати виконання правил безпеки, життєдіяльності та протипожежного захисту.

Матеріальна база циклової комісії:

Навчальні приміщення, що використовуються для різних типів занять, розташовані в навчально – лабораторному корпусі №2 і по площі займають 750 м2 без урахування коридорів, викладацьких та інших допоміжних приміщень.

 

Навчальна та методична робота викладачів комісії:

 

Викладачі активно працюють під час проведення декади відділення.До заходів слід віднести проведення відкритих виховних годин,відкритих занять, конкурсів кращих знавців дисциплін тощо.

Практичні навики студенти набувають під керівництвом кваліфікованих викладачів – майстрів своєї справи.

На таких заняттях студенти формують практичні основи фахової діяльності, демонструють свої знання та навики і навчаються працювати самостійно.

Конкурс кращий електромонтер проводить викладач Р. І. Опалко.

 
Викладачі циклової комісії активно використовують новітні інформаційні технології, подання відеоінформації під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Адже використання наглядних матеріалів дає можливість в стислий термін заняття розкрити проблему, загострити увагу та сформувати теоретичні знання, базуючись на зоровому сприйнятті студентів. В основному викладачі циклової комісії використовують мультимедійний супровід занять та відтворення навчальних відеофільмів і зображень за допомогою DVD носіїв та телевізора.  

 

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…