Циклова комісія електротехнічних дисциплін

 

el logoЦиклова комісія повинна забезпечити якісну професійну, ділову і моральну підготовку фахівців, яка передбачає:

 

 • прагнення до постійного оновлення своїх знань і умінь, високу мобільність та адаптованість;
 • високий рівень професіоналізму і ефективність виробничої діяльності;
 • уміння працювати в колективі і самостійно;
 • постійну підтримку активної життєвої позиції та високої мотивації праці.

Для досягнення якісної підготовки фахівців з цих напрямків робота циклової комісії спрямована на надання студентам теоретичних знань при вивчені на І ІІ, ІІІ і ІV курсах 18 навчальних дисциплін і виконанні двох курсових робіт, одного курсового проекту та випускної роботи – дипломного проекту.

Закріплення набутих знань, набуття та удосконалення практичних навичок і умінь, формування і розвиток професійних умінь прийняття самостійних рішень здійснюється при проведенні чотирьох навчальних та двох виробничих практик.

 

Для забезпечення виконання цих завдань і вдосконалення навчального процесу циклова комісія працює над розробкою методичної документації, підтриманням та вдосконаленням матеріально-технічної бази, забезпеченням новітніми інформаційними засобами та технологіями навчання.

Склад циклової комісії:

 

Циклова комісія електротехнічних дисциплін

Проблеми, над якими працює циклова комісія:
 • Підвищення якості знань та покращення відвідування занять студентами;
 • Удосконалення впровадження в навчальний процес інноваційних технологій;
 • Поглиблення впровадження комп’ютерних технологій при вивченні дисциплін електротехнічного циклу;
 • Оновлення матеріальної бази лабораторій.
Основні завдання, над якими працює циклова комісія:

Робота циклової комісії спрямована на те, що фахівець повинен знати:

 • інструкції та керівні матеріали зі спеціальності;
 • будову, принцип дії електричних машин, апаратів, приладів;
 • основи електротехніки і електроніки, методи розрахунку електричних кіл, будову контрольно-вимірювальних приладів, методи технічних і лабораторних вимірювань;
 • стандарти в галузі вимірювань, будову датчиків, підсилювачів та інших елементів автоматики;
 • методи розрахунку електроприводів, освітлення, опромінення, електронагрівних установок;
 • методи вибору електродвигунів, пускозахисної апаратури, засобів автоматики та проводів і кабелів;
 • способи зменшення втрат електроенергії в електроприводах
 • розрахунок і вибір низьковольтних мереж і трансформаторних підстанцій;
 • принципи побудови принципових електричних схем і схем з'єднань;
 • основи теорії автоматичного контролю, керування і регулювання технологічними процесами;
 • схеми автоматизації технологічних процесів у тваринництві і рослинництві, побудову і вибір засобів автоматизації;
 • способи раціонального використання електричної енергії;
 • технологію електромонтажних, експлуатаційних і ремонтних робіт;
 • правила безпеки праці, заходи з охорони навколишнього середовища;
уміти:
 • читати принципові, монтажні схеми і схеми з'єднань;
 • користуватися контрольно-вимірювальними приладами та інструментами;
 • проводити роботи з монтажу внутрішніх проводок, електроприводів, освітлювальних і опромінювальних установок, нагрівальних установок, заземлення (занулення) та виконувати їх випробування;
 • виявляти й усувати несправності електрообладнання в схемах керування, в КВП і засобах автоматики, зв'язку, обчислювальній техніці і ЕОМ, працювати на випробувальних і регулювальних та діагностичних стендах;
 • організовувати ефективну експлуатацію та своєчасний ремонт і технічне обслуговування електрообладнання, засобів автоматики і зв'язку, КВП, обчислювальної техніки, організовувати роботу електротехнічної служби;
 • забезпечувати дотримання правил технічної експлуатації електроустановок, електрообладнання і засобів автоматизації;
 • забезпечувати виконання правил безпеки, життєдіяльності та протипожежного захисту.

Матеріальна база циклової комісії:

Навчальні приміщення, що використовуються для різних типів занять, розташовані в навчально – лабораторному корпусі №2 і по площі займають 750 м2 без урахування коридорів, викладацьких та інших допоміжних приміщень.

 

Навчальна та методична робота викладачів комісії:

 

Викладачі активно працюють під час проведення декади відділення.До заходів слід віднести проведення відкритих виховних годин,відкритих занять, конкурсів кращих знавців дисциплін тощо.

Практичні навики студенти набувають під керівництвом кваліфікованих викладачів – майстрів своєї справи.

На таких заняттях студенти формують практичні основи фахової діяльності, демонструють свої знання та навики і навчаються працювати самостійно.

 
Викладачі циклової комісії активно використовують новітні інформаційні технології, подання відеоінформації під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Адже використання наглядних матеріалів дає можливість в стислий термін заняття розкрити проблему, загострити увагу та сформувати теоретичні знання, базуючись на зоровому сприйнятті студентів. В основному викладачі циклової комісії використовують мультимедійний супровід занять та відтворення навчальних відеофільмів і зображень.  

 

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…