Клуби за інтересами

"Подруга"

Керівник клубу вихователь гуртожитку Корольчук Н.М.
староста клубу студентка другого курсу Чеснік Марія група А-21.
Клуб працює кожної 2-ої і 4-ої середи місяця з 18.00 до 20.00 год.
у гуртожитку №2

Метою і основним змістом діяльності клубу є поглиблення знань студентів про культуру поведінки, ознайомлення з правилами етикету, манерами поведінки, культурою мови і спілкування, правилами поведінки за столом у громадських місцях.
Під час проведення бесід у клубі «Подруга» вихователь старається виховувати у студентів культуру поведінки, скромність, доброзичливість, залучає їх до обговорення життєвих ситуацій, до ділових та рольових ігор, тощо.
Проводяться із дівчатами тести: «Кохання чи захоплення?», «Яка ви господиня?», «Який ваш характер?», «Одяг як дзеркало душі», «Чи впевнені ви в собі?» та багато інших.
Також на заняттях клубу дівчатка вишивають: салфетки, рушники, сувеніри.
Із задоволенням студенти відвідують заняття клубу, цікаво і змістовно проводять у ньому своє дозвілля.

 
 
 
 
"Ровесник"

У гуртожитку №3 діє юнацький клуб «Ровесник». Спільно із Радою студентського самоврядування, завжди намагається підтримувати студентські ініціативи щодо організації дозвілля, а також сприяє гармонізації міжособистісних стосунків між студентами різних відділень та за віком. Основним завдання в клубу є пропаганда здорового способу життя, надання кваліфікованої соціальної та психологічної допомоги студентам, формування правової культури у молодого покоління, допомога у виборі життєвих орієнтирів, організація змістовного дозвілля студентів. Метою діяльності «Ровесника» є формування студентів негативного ставлення до куріння, алкоголю, наркоманії, а також надання підліткам змоги самостійно зробити правильний вибір стосовно шкідливих звичок. Для досягнення поставленої мети члени клубу проводять години спілкування, відео лекторії, вечори вільного спілкування, круглі столи,психологічні тренінги, зустрічі з психологом, працівниками санепідемстанції, центру соціальних служб для молоді.

Членами клубу організовуються зустрічі із працівниками правоохоронних органів з метою формування свідомого ставлення студентів до своїх прав і обов'язків перед суспільством і державою, профілактики вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень. Учасниками клубу на сьогодні є 15 студентів. Активну участь у його діяльності бере також Рада гуртожитку. На засіданнях клубу часто обговорюються проблеми поширення шкідливих звичок серед студентської молоді та шляхи їх подолання. Активісти клубу організовують бесіди, відео-лекторії та тренінги. Спокійна і ділова розмова із студентами про шкоду тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків знімає хвилюючий емоційний стан, дає змогу підліткам самостійно зробити правильний вибір стосовно шкідливих звичок та активно включитися в обговорення проблеми. Це дозволяє спільним зусиллями формувати активну життєву позицію студентів, негативне ставлення до шкідливих звичок.
 

 Гурткова робота
у Борщівському агротехнічному коледжі

Гурткова робота – невід’ємна частина навчально-виховного процесу у Борщівському агротехнічному коледжі, яка розвиває і формує загальні якості відповідно до вікових можливостей студентів, задовольняє психологічну потребу у спілкуванні і самовизначенні та вирішує проблему дозвілля.
Гурткова робота є найбільш масовою формою науково-дослідницької творчості студентів та найпоширенішою формою позааудиторної роботи. Тематика гурткових занять підпорядкована навчальному матеріалу та  відповідає науковим інтересам студентів. На заняттях гуртка студенти удосконалюють свої знання, уміння і навички, переконуються в практичному значенні їх в майбутній професії, дістають нову цікаву інформацію, з користю проводять свій вільний час. Гурток готує студентів до самопізнання, самоутвердження і самовираження.
Мета гурткової роботи:

 • розширення і поглиблення бази знань;
 • розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;
 • формування практичних умінь і навичок.

Завдання гурткової роботи:

 • створення умов для творчого розвитку та самовираження студентів;
 • організація змістовного дозвілля студентів;
 • впровадження інноваційних форм і методів навчання та виховання;
 • створення системи роботи з обдарованими студентами;
 • задоволення потреб студентської молоді у професійному самовизначенні відповідно до їх інтересів і здібностей.

Принципи здійснення гурткової роботи:

 • демократизація та гуманізація;
 • наступність та інтеграція;
 • самостійність і активність творчої особистості;
 • єдність загальнолюдських і національних цінностей;
 • багатогалузевість та варіативність;
 • науковість і системність;
 • добровільність та доступність;
 • практична спрямованість.

Система гурткової роботи містить наступні компоненти:

 • гуртки (предметні, художньої творчості, пошуково-дослідницькі, технічної творчості, прикладних навичок і вмінь);
 • студентські клуби (розрізняють за тематичною спрямованістю);
 • спортивні секції.

Система гурткової роботи не є вичерпною, носить орієнтовний характер, дозволяє включати інші структурні компоненти.
Предметні гуртки спрямовані на поглиблення знань з певних дисциплін (як правило, з дисциплін гуманітарного та природничо-математичних циклів).
Пошуково-дослідницькі гуртки опираються на пошуково-дослідницьку діяльність та поглиблене ознайомлення студентів з певною проблемою, вирішують завдання формування і розвитку соціально-активної, гуманістично-спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості і самобутності.
Студентські клуби – організаційно-оформлені та стабільно функціонуючі у аграрних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації групи однодумців, зайнятих соціально-корисною, культурно-дозвіллевою діяльністю, які функціонують на базі самоврядування.
Клуби сприяють задоволенню різнобічних інтересів і потреб у підвищенні своєї духовної культури, формують уміння самостійно висловлюватися, обстоювати свої думки, погляди і переконання.
Діяльність у клубах базується на принципах добровільності, самоврядування, колективного пошуку, індивідуалізації форм і методів.
За тематичною спрямованістю клуби бувають економічні, історичні, політичні, народознавчі та ін.
Спортивні секції покликані пропагувати здоровий спосіб життя, сприяти розширенню форм дозвілля, зміцненню фізичних можливостей організму на фоні негативного впливу довкілля на здоров’я населення, забезпечувати повноцінний розвиток молоді.
Гуртки художньої творчості дають змогу студентам займатися аматорською діяльністю, відродженням традицій народно-побутового мистецтва, залучають їх до художньої творчості (драматичні, хореографічні, хорові, музичні, вокально-інструментальні, фольклорні, фотомайстерні та ін.).
В Палаці студентів Борщівського агротехнічного коледжу діють гуртки художньої самодіяльності , серед яких студентський хоровий колектив , вокальний ансамбль юнаків (керівник Андрійчук В.Я), мішаний ансамбль викладачів(керівник Салій Г.Й.) , вокальний ансамбль дівчат, Народний аматорський гурт «Солоспів»( керівник Костюк Я.Р.), гурток художнього читання (керівник Костюк О.Р.)

ГУРТОК ХУДОЖНЬОГО ЧИТАННЯ

Першим було слово... Слово – це могутня зброя : ним можна зробити людину глибоко нещасною, смертельно поранити її несправедливою образою, але словом можна і окрилити людину. Відродити її до нового, повнокровного життя…
  На заняттях гуртка «Художнього слова» студенти вдосконалюють свої знання з української мови та літератури, готують виступи для участі в  масових міроприємствах коледжу,  міста, району, області,Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі». Художнє слово відкриває широкі можливості для прилучення   студентів до тих безцінних духовних надбань, скарбів, віками нагромаджуваних талантом  українців. А це і є одним із найкращих засобів збагачення духовного світу кожної особистості.
Гурток художнього слова – це творчий колектив, у центрі інтересів якого лежить єдина, спільна для всіх потреба в реалізації свого творчого потенціалу і прилучення до цінностей, закладених у різних видах мистецтва. Діяльність гуртківців не замикаються рамками даного колективу, а виходить на широкий загал і підкоряється головній меті – прилученню громадськості до мистецтва живого слова.
Гурток художнього читання – це об’єднання студентів духовно-близьких, для яких мистецтво слова є органічним проявом  їхніх творчих здібностей.

Народний аматорський гурт «Солоспів»

Створений у 1996 році на базі Борщівського агротехнічного коледжу. Учасники гурту – викладачі та лаборанти навчального закладу у складі 9 осіб.
  В 2007 році гурт отримав почесне звання «Народний», а вже в 2008 році в м. Моршин здобув Гран-прі на VI Всеукраїнському фестивалі аматорського мистецтва. Третя премія – в м. Умані на фестивалі «Софіївські зорі».Лауреат щорічних обласних творчих звітів освіти і науки. В 2010 році на Всеукраїнському фестивалі «Софіївські зорі» виборов Гран-прі.
Гурт «Солоспів» є постійним учасником районних та обласних свят і обрядів. Колектив побував у Польщі з концертною програмою. Постійно працює над покращенням свого виконавського рівня і творчої майстерності.

Вокальний ансамбль дівчат

Ансамбль було організовано майже від початку створення технікуму механізації. Тоді він називався агіткультбригада. Їздили по полях, селах, колгоспах. Пропагували своє мистецтво. На данний час у складі ансамблю – 12 учасників.
В репертуарі колективу як українські народні пісні, так і пісні сучасних композиторів. Колектив постійно приймає участь у мистецьких вечорах, концертах, випускних вечорах коледжу. Є неодноразовим переможцем творчих звітів. Постійно працює над оновленням репертуару і вдосконаленням виконавського рівня.

Студентський хоровий колектив та вокальний ансамбль юнаків

Студентський хор є одним із найбільших колективів художньої самодіяльності, кількість учасників становить близько 50 студентів.
Хорові колективи неодноразово беруть участь в різних масових заходах, концертах, тематичних святах, виховних годинах та творчих звітах.
Учасниками колективів є студенти різних курсів. З кожного навчального року колективи поповнюються студентами нового набору.
Систематично поновлюється репертуар, на заняттях розучуються твори українських композиторів, українські пісні, пісні сучасних  та місцевих самодіяльних композиторів.

  Спортивні секції

Вільний від занять час студенти з великим бажанням та задоволенням проводять на спортивному комплексі Борщівського агротехнічного коледжу, який є одним з найкращих баз ВНЗ I-II рівнів акредитації, відповідає сучасним вимогам і стандартам.

Тут проходить підвищення фізичного розвитку студентів за інтересами та бажанням . Під відкритим небом, на чистому повітрі студенти займаються на гімнастичних майданчиках, майданчику із штучним покриттям для спортивних ігор, великому і малому футбольному полі.

Таке матеріальне забезпечення дає можливість залучити велику кількість студентів до занять фізичними вправами. Під час занять фізичною культурою та фізичного виховання та в поза аудиторний час студенти вдосконалюють свої фізичні якості, технічні вміння.

Команда юнаків стала бронзовим призером Всеукраїнських спортивних ігор з волейболу у 2017 році. Команда волейболістів займає призові місця в змаганнях, турнірах, першостях. Кращі волейболісти коледжу Мацюк Андрій, Узіюк Олег, Штокалко Андрій,Ванджура Максим, Рудка Михайло,Шкляр Володимир є збірниками районної команди ВК Борщів.

Секцію з міні – футболу очолює КМС Фаринюк Петро. Команда футболістів Борщівського агротехнічного коледжу бере участь у обласних змаганнях серед студентів навчальних закладів різних рівнів . Кращі футболісти коледжу Шкільнюк Олег,Гищук Олександр, Кубей Сергій, Кучер Руслан, Сисюк Вадим.

Працюють в коледжі секції з настільного тенісу, яку очолює Ставрук Дмитро.

Заняття з атлетичної гімнастики, гирьового спорту проводяться в тренажерному залі, під керівництвом Володимира Бачинського.
Цікаво проходять тренування і на секції з вільної боротьби, яку очолює Цопій Оле.. Борці коледжу входять в десятку кращих команд України за підсумками Всеукраїнських спортивних ігор з вільної боротьби.Срібними призерами в 2016 році стали Підгайний Петро та Парнета Василь. Сьогодні актуальними залишаються завдання залучення молоді до занять, підвищення рівня майстерності збірних команд з різних видів спорту, удосконалення методики навчальних і тренувальних занять.

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…