Відділення "Агроінженерії"

     
Завідувач відділення
 
 

Ткаченко
Олександр Іванович


спеціаліст вищої категорії

тел. роб. (03541) 2-27-97

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Здійснюємо навчання:
  Галузь знань:
  20 "Аграрні науки"
  Спеціальність:
  208 "Агроінженерія"
Освітньо – професійна програма  "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"
Освітньо – професійний ступінь
 Фаховий молодший бакалавр
Освітня кваліфікація:  Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 208 «Агроінженерія»

 

Відділення успішно функціонує з 1955 року, з дня створення навчального закладу. На даний час відділення «Агроінженерії» здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (Освітньо професійна програма «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»). Термін навчання: 3 роки 10 місяців – на базі 9 класів, 2 роки 10 місяців – на базі 11 класів та 1 рік 10 місяців на основі освітнього рівня – кваліфікований робітник. Студенти навчаються переважно за кошти державного бюджету (які успішно склали вступні випробування за умовами конкурсу) та за контрактом.

 Ведення сучасного прибуткового аграрного виробництва неможливе без якісно підготовлених фахівців. Тому фахівці напрямку повинні мати якісну теоретичну підготовку та практичні навички, бути кваліфікованими у своїй справі. Існує потреба в таких фахівцях для аграрного сектору економіки. Професія хлібороба, аграрія завжди була і буде потрібна в суспільстві.

Майбутня професійна діяльність фахівців пов’язана з засобами механізації та автоматизації виробничих процесів виробництва продукції рослинництва та тваринництва, її переробки та зберігання, експлуатації та технічного сервісу машин і обладнання аграрних підприємств.

Для набуття навиків та здобуття професії в навчальному закладі створені всі необхідні умови для навчання та дозвілля. У співпраці зі студентами досвідчені та мудрі наставники.

Матеріально-технічна база відділення складається з 15 кабінетів, 16 лабораторій, парку автомобілів, тракторів та сільськогосподарських машин, навчально-виробничих майстерень, автотрактородрому. Для проживання та побуту здобувачів освіти наявний сучасний гуртожиток.

На даний час на відділенні «Агроінженерії» навчається 375 студентів денної форми. Підготовку студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» здійснюють 48 висококваліфікованих викладачів.

Випускаючі циклові комісії спеціальності:

rem ck

- Ремонтно-технологічних дисциплін, голова комісії – Бурлак Володимир Васильович. До складу комісії входять: 15 викладачів, з них 15 осіб штатних, 7 осіб спеціалісти вищої категорії викладачі-методисти, 3 особи спеціалісти вищої категорії, 1 особа спеціаліст І категорії, 3 особи спеціалісти ІІ категорії.

Перейти на сторінку циклової комісії

 

 

 

 


 

eksp ck- Експлуатаційно-технологічних дисциплін, голова комісії – Грис Віктор Петрович. До складу комісії входять: 7 викладачів, з них 7 осіб штатних., 3 особи спеціалісти вищої категорії викладачі-методисти, 3 особи спеціалісти вищої категорії, 1 особа спеціаліст І категорії.

Перейти на сторінку циклової комісії

Одночасно із отриманням диплома фахівця та атестата про повну загальну середню освіту студенти складають іспити й отримують свідоцтва з робітничих професій: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1» та «Водій автотранспортних засобів» категорії «В»,«С1»,«С».

Навчальним планом передбачено змістовна гуманітарна, фундаментальна та  фахова підготовка. Здійснюється вона кваліфікованими педагогічними працівниками у сучасних аудиторіях та лабораторіях, обладнаних комп’ютерною технікою та мультимедійними проекторами. Під час навчання студенти вивчають сучасну техніку та технології, які використовуються в аграрному виробництві.

Перелік навчальних дисциплін, за якими здійснюється підготовка фахівців

Основні дисципліни:

Українська мова ( за професійним спрямуванням );
Культурологія;
Основи правознавства;
Іноземна мова ( за професійним спрямуванням );
Фізичне виховання;
Вища математика;
Основи нарисної геометрії та інженерна графіка;
Технічна механіка;
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів;
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання;
Основи теплотехніки і гідравліки;
Основи екології;
Безпека життєдіяльності;
Трактори і автомобілі;
Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали;
Сільськогосподарські машини;
Машини та обладнання для переробки с.г. продукції;
Основи охорони праці;
Експлуатація машин та обладнання;
Технічний сервіс в АПК;
Ремонт машин і обладнання;
Правила дорожнього руху;
Основи безпеки дорожнього руху та перша допомога при ДТП.
Професійна етика та культура водіння;
Економіка та організація аграрного виробництва;
Інформаційні технології.

 

Перелік навчальних і виробничих практик:

Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів;
Трактори і автомобілі;
Сільськогосподарські машини;
Технічний сервіс в АПК;
Ремонт машин і обладнання;
Експлуатація машин та обладнання;
Виробничо-технологічна;
Переддипломна.

Вибіркові дисципліни:

Загальна електротехніка з основами автоматики;

Основи автоматики;

Основи філософських знань;

Політологія;

Основи агрономії;

Технологія виробництва продукції рослинництва;

Основи тваринництва;

Кормовиробництво;

Машини і обладнання для тваринництва;

Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва;

Електрообладнання сільськогосподарської техніки;

Основи енергозбереження;

Технічний фахівець - механік  здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 00.2010 і може займати первинні посади.

Фаховий молодший бакалавр підготовлений до виконання робіт в галузі економіки за Національним класифікатором України «Класифікація видів економічної діяльності ДК 00.2010», затвердженим  наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 №457 (зі змінами).

Секція А Сільське господарство, лісове та рибне господарство.

Розділ 01 Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ним послуг.

Група 01.5 Змішане сільське господарство.

Група 01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність.

Клас 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві.

Клас 01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві.

Клас 01.63 Післяурожайна діяльність.

Секція С Переробна промисловість.

Розділ33 Ремонт машин і устаткування.

Група 33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устаткування.

Клас 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин промислового призначення.

Клас 33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів.

Клас 33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування.

Група 33.2 Установлення та монтаж машин і устаткування.

Фаховий молодший бакалавр здатний займати первинні посади до професійних назв робіт за Національним класифікатором України «Класифікатор професій 003:2010» (затверджено і надано чинності наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327) 3115 «Технічні фахівці-механіки»

 

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…