Відділення "Агроінженерії"

     
Завідувач відділення
 
 

Ткаченко
Олександр Іванович


спеціаліст вищої категорії

тел. роб. (03541) 2-27-97

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Здійснюємо навчання:
  Галузь знань:
  20 "Аграрні науки"
  Спеціальність:
  208 "Агроінженерія"
  Спеціалізація:
   "Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва"
  Кваліфікація:
  3115 Технік-механік сільськогосподарського виробництва

 

Відділення успішно функціонує з 1955 року, з моменту створення навчального закладу. На даний момент відділення «Агроінженерії» здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (ОПП 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва»). Термін навчання: 3 роки 10 місяців – на базі 9 класів, 2 роки 10 місяців – на базі 11 класів та 1 рік 10 місяців на основі освітнього рівня – кваліфікований робітник. Переважно студенти навчаються за кошти державного бюджету (які успішно склали вступні випробування за умовами конкурсу) та за контрактом. Ведення сучасного прибуткового аграрного виробництва неможливе без якісно підготовлених фахівців. Тому фахівці напрямку повинні мати якісну теоретичну підготовку та практичні навички, бути кваліфікованим спеціалістом своєї справи. Існує потреба в таких фахівцях для аграрного сектору економіки. Професія хлібороба, аграрія завжди була і буде потрібна в суспільстві.

Матеріально-технічна база відділення складається з 15 кабінетів, 16 лабораторій, парку автомобілів, тракторів та сільськогосподарських машин, навчально-виробничих майстерень, автотрактородрому та сучасного гуртожитку.

Майбутня професійна діяльність фахівців пов’язана з засобами механізації та автоматизації виробничих процесів виробництва продукції рослинництва та тваринництва, її переробки та зберігання, експлуатації та технічного сервісу машин і обладнання аграрних підприємств.

Для набуття навиків та здобуття професії в навчальному закладі створені всі необхідні умови для навчання та дозвілля. Поруч зі студентами присутні досвідчені та мудрі наставники.

На даний час на відділенні «Агроінженерії» навчається 250 студентів денної форми навчання. Підготовку студентів спеціальності 208 «Агроінженерія» здійснюють 56 висококваліфікованих викладачів.

Випускаючі циклові комісії спеціальності:

rem ck

- Ремонтно-технологічних дисциплін, голова комісії – Ковцун Андрій Ярославович. До складу комісії входять: 8 викладачів, з них 8 осіб штатних, 3 особи мають педагогічне звання «викладач-методист», 2 особи спеціалісти вищої категорії, 2 особи спеціалісти І категорії, 1 особа спеціаліст ІІ категорії.

Перейти на сторінку циклової комісії

 

eksp ck- Експлуатаційно-технологічних дисциплін, голова комісії – Грис Віктор Петрович. До складу комісії входять: 7 викладачів, з них осіб 7 штатних., 3 особи мають педагогічне звання «викладач-методист», 3 особи спеціалісти вищої категорії, 1 особа спеціаліст ІІ категорії.

Перейти на сторінку циклової комісії

Одночасно із отриманням диплома фахівця та атестата про повну загальну середню освіту студенти складають іспити і отримують свідоцтва з робітничих професій: «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорій «А1», «А2», «В1» та «Водій автотранспортних засобів» категорії «В»,«С1»,«С».

Навчальним планом передбачено змістовна гуманітарна, фундаментальна, та  фахова підготовка. Підготовка фахівців здійснюється кваліфікованими педагогічними працівниками у сучасних аудиторіях та лабораторіях, обладнаних комп’ютерною технікою та мультимедійними проекторами. Під час навчання студенти вивчають сучасну техніку та технології, які використовуються в аграрному виробництві.

Перелік навчальних дисциплін за якими здійснюється підготовка фахівців

Історія України
Українська мова ( за професійним спрямуванням )
Культурологія
Основи правознавства
Основи філософських знань
Економічна теорія
Соціологія
Іноземна мова ( за професійним спрямуванням )
Фізичне виховання
Вища математика
Основи нарисної геометрії та інженерна графіка
Технічна механіка
Загальна електротехніка з основами автоматики
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання
Основи теплотехніки і гідравліки
Основи екології
Безпека життєдіяльності
Вступ до спеціальності
Технологія виробництва сільськогосподарської продукції
Основи агрономії
Основи тваринництва
Трактори і автомобілі
Паливно-мастильні та інші експлуатаційні матеріали
Сільськогосподарські машини
Машини і обладнання для тваринництва
Машини та обладнання для переробки с/г. продукції
Основи охорони праці
Експлуатація машин та обладнання
Технічний сервіс в АПК
Ремонт машин і обладнання
Правила дорожнього руху
Основи безпеки дорожнього руху та перша допомога при ДТП.
Професійна етика та культура водіння
Економіка та організація аграрного виробництва
Комп'ютери та комп'ютерні технології в АПК
Основи технічної творчості
Електрообладнання та засоби автоматизації сільськогосподарської техніки
Перелік навчальних і виробничих практик
Ознайомлювальна
Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів
Трактори і автомобілі
Сільськогосподарські машини
Машини і обладнання для тваринництва
Технічний сервіс в АПК
Ремонт машин і обладнання
Експлуатація машин та обладнання
Виробничо-технологічна
Переддипломна

Фахівець технік-механік с.г. виробництва може виконувати наступні види діяльності:

  • виробництво машин та устаткування;
  • спеціалізований ремонт двигунів і турбін;
  • спеціалізований ремонт тракторів та інших сільськогосподарських машин;
  • монтаж устаткування та машин для перероблення сільгосппродуктів;
  • спеціалізований ремонт машин для перероблення сільгосппродуктів;
  • виробництво транспортного устаткування;
  • капітальний ремонт вантажних та легкових автомобілів;
  • торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту та технічне обслуговування автомобілів.

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…