Циклова комісія ремонтно-технологічних дисциплін

23Головним напрямком роботи викладачів циклової комісії є формування професійних вмінь та навичок випускників. Формування цих вмінь і навичок забезпечують дисципліни, практики, курсове та дипломне проектування що викладаються в цикловій комісії. Такі напрямки роботи, направлені на підготовку фахівців, дають можливість стверджувати, що циклова комісія є «випускаючою». Виходячи з цього, постійно оновлюється забезпечення кожного викладача методичною документацією, яка дає можливість акцентувати увагу та вдосконалювати навчальний процес студентів на вивченні конкретних тем, виконання практичних завдань чи то виконання курсових, дипломних проектів. Підготовку фахівців в цикловій комісії здійснюють викладачі, які мають вищу освіту, яка відповідає фаху і назві дисципліни. Викладачі слідкують за змінами в техніці та технологіях в аграрному виробництві і постійно корегують зміст підготовки фахівців, який повинен відповідати запитам сучасного аграрного виробництва. Використовують різноманітні способи контролю якості засвоєних знань і набутих навичок. По можливості вдосконалюють матеріально-технічне забезпечення навчального процесу підготовки фахівців, забезпечення новітніми інформаційними засобами та технологіями навчання. Особливу увагу приділяють викладачі циклової комісії забезпеченню якісної практичної підготовки. Адже професійна підготовка фахівців забезпечує: високий рівень їх професіоналізму; їх прагнення до постійного оновлення своїх знань і умінь; уміння працювати у колективі і самостійно; ефективність їх роботи; прояв мобільності та адаптованості; постійну підтримку активної життєвої позиції та високої мотивації до праці; бажання до інноваційних підходів і нестандартних рішень; використання новітніх технологій та систем машин і обладнання.

Склад циклової комісії:

 

 

  • високий рівень їх професіоналізму;
  • прагнення до постійного оновлення своїх знань і умінь;
  • уміння працювати у колективі і самостійно;
  • ефективність роботи;
  • прояв мобільності та адаптованості;
  • постійну підтримку активної життєвої позиції та високої мотивації до праці;
  • бажання до інноваційних підходів і нестандартних рішень;
  • використання новітніх технологій та систем машин і обладнання.
 

Основні напрямки роботи та завдання циклової комісії:

- формування базових знань про різноманітність машин, обладнання і устаткування с-г виробництва для підбору та використання їх у виробничих процесах;

- формування знань та навичок про будову і роботу механізмів машин, фізичні та хімічні процеси та явища для вивчення машин та обладнання;

- привити володіння сучасними принципами організації і технології с-г виробництва;

- навчити володіти методами спостереження, дослідження, аналізу та оцінки стану механізмів, машин, систем, техніко-економічних показників, організації та технології виробництва, стану охорони праці та морально-психологічного клімату в колективі;

- сформувати у студентів здатність застосовувати сучасні методи роботи з технічними об’єктами в польових і лабораторних умовах, здатність працювати із сучасним обладнанням, приладами, інструментами та механізмами;

- привити знання експлуатації, технічного обслуговування, діагностування, ремонту і зберігання с-г техніки та обладнання;

- навчити прогнозувати, планувати й реалізовувати відповідні заходи у професійній діяльності;

- навчити керувати машинами, працювати з обладнанням; виконувати технологічні операції, комплектувати та налагоджувати агрегати, обладнання, користуватись приладами та інструментами;

здатність контролювати якість продукції, робіт, послуг, використання техніки, матеріальних ресурсів, організації процесів і робіт, співставляючи їх з нормативними вимогами.

- привити навики і вміння слюсаря-ремонтника, водія транспортних засобів, тракториста-машиніста та виконувати технологічні операції;

- аналіз якості ремонту машин, динаміка їх зміни.

Матеріальна база циклової комісії:

В цикловій комісії підготовка фахівців здійснюється в чотирьох лабораторіях та одному кабінеті. А саме в лабораторіях: «Автомобілі», «Трактори», «Ремонт машин і обладнання» та «Технічний сервіс в АПК», і кабінеті «Правила дорожнього руху»

Лабораторія «Автомобілі»

Аудиторія № 113 загальною площею 47м2, використовується для проведення лекційних занять з навчальної дисципліни «Трактори та автомобілі». Обладнана: плакатами, макетами та технічними засобами (комп’ютер, мультимедійний проектор)

image001 

Лабораторія «Двигуни» загальною площею 90 м2.. В ній проводяться лабораторні та практичні заняття по навчальної дисципліни «Трактори та автомобілі». Обладнана: плакатами, моделями, деталями та двигунами різних типів.

 image003image005

Лабораторія «Паливна апаратура» - площа 58 м2. .. В ній проводяться лабораторні та практичні заняття по навчальної дисципліни «Трактори та автомобілі». Обладнана: плакатами, моделями, складовими паливних систем та стендами для випробування.

image007image009

Лабораторія «Трактори»

image011image013

Аудиторія № 115 загальною площею 49м2, використовується для проведення лекційних занять з навчальної дисципліни «Трактори та автомобілі». Обладнана: плакатами, макетами та технічними засобами.

Лабораторія «Електрообладнання» загальною площею 73 м2.. В ній проводяться лабораторні та практичні заняття по навчальної дисципліни «Трактори та автомобілі». Обладнана: плакатами, моделями, деталями складових електрообладнання тракторів та автомобілів та стендами для випробування

 image015image017

Лабораторія «Трансмісія тракторів та автомобілів» - площа 127 м2. В ній проводяться лабораторні та практичні заняття по навчальної дисципліни «Трактори та автомобілі». Обладнана: плакатами, моделями, складовими трансмісій та ходових частин тракторів та автомобілів

image019image021

Лабораторія «Ремонт с.г. техніки»

Аудиторія № 108«Ремонт с.г. машин» загальною площею 36 м2, використовується для проведення лекційних занять з навчальних дисциплін «Надійність та ремонт машин і обладнання» та «Ремонт машин і обладнання». Обладнана: плакатами та технічними засобами (комп’ютер, мультимедійний проектор)

image023 image025

Лабораторія №09 «Ремонт паливної апаратури» загальною площею 40 м2. Використовується для проведення лабораторних практичних занять з навчальних дисциплін «Ремонт машин і обладнання». Обладнана: стендами і засобами ремонту та випробувань складових паливної апаратури.

image027 image029

Лабораторія №010 «Ремонт двигунів» загальною площею 140 м2. Використовується для проведення лабораторних, практичних занять з навчальних дисциплін «Ремонт машин і обладнання». Обладнана: стендами та засобами ремонту і випробувань складових двигунів тракторів та автомобілів.

 image031image033

Лабораторія №015 «Відновлення деталей» загальною площею 60 м2. Використовується для проведення лабораторних і практичних занять з навчальних дисциплін «Ремонт машин і обладнання». Обладнана: стендами та обладнанням для відновлення поверхонь деталей тракторів та автомобілів.

 image035image037

Лабораторія №016 «Ремонт електрообладнання» загальною площею 66 м2. Використовується для проведення лабораторних і практичних занять з навчальних дисциплін «Ремонт машин і обладнання». Обладнана: стендами та обладнанням для ремонту складових електрообладнання тракторів та автомобілів.

image039 image041

Лабораторія (учбове господарство) «Ремонт двигунів» загальною площею 58 м2. Використовується для проведення практичних занять з навчальних дисциплін «Ремонт машин і обладнання». Обладнана: стендами та засобами ремонту і випробувань складових двигунів тракторів та автомобілів.

image043image045

Лабораторія «Технічний сервіс в АПК»

Аудиторія № 107 «Технічний сервіс в АПК» загальною площею 36 м2, використовується для проведення лекційних занять з навчальних дисциплін «Технічний сервіс в АПК» та «Ремонт машин і обладнання». Обладнана: плакатами та технічними засобами (комп’ютер, мультимедійний проектор)

image047image049

Лабораторія (учбове господарство) «Технічний сервіс в АПК» загальною площею 64 м2. Використовується для проведення лабораторних та практичних занять з навчальної дисципліни «Технічний сервіс в АПК» Обладнана: стендами та обладнанням для технічного обслуговування та діагностування тракторів, автомобілів та їх складових.

image051image053 

Лабораторія (учбове господарство) «Обслуговування та ремонт автотракторного електроустаткування» загальною площею 68 м2. Використовується для проведення лабораторних та практичних занять з навчальних дисциплін «Технічний сервіс в АПК», «Ремонт машин і обладнання». Обладнана: стендами та обладнанням для технічного обслуговування та ремонту електротехнічного обладнання тракторів та автомобілів.

image057image059image055

Кабінет «Правила дорожнього руху»

Аудиторії №127,128 «Правила дорожнього руху» та «Основи керування автомобілем та безпека руху» площею 60 м2 і 66 м2 . Використовується для проведення лекційних та лабораторно – практичних занять з навчальних дисциплін «Правила дорожнього руху», «Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху ». Обладнані: плакатами та технічними засобами (мультимедійний проектор, комп’ютер).

image061image063

Навчальні приміщення, що використовуються для різних типів занять, розташовані в головному корпусі та в приміщеннях учбового господарства і по площі займають 1283 м2 без урахування коридорів, препараторських тощо.

 

image065Викладачі активно працюють під час проведення декади відділення. До заходів слід віднести проведення виставок, відкритих уроків та різних конкурсів.

Фотографії нижче висвітлюють виставку присвячену історії тракторобудування, що проводили викладачі Деснега В.І. та Дехтяр М.В.

 

        image067    image069   image071

 Конкурс, в рамках декади відділення, на кращого слюсаря, що підготували викладачі лабораторії «Ремонт с.г. техніки» Андрійчук І.П. та Ковцун А.Я. Студенти демонструють вміння та навики по слюсарній      справі та вміння налагоджувати паливну апаратуру та автотракторне електрообладнання.

   image073    image075                                                                                      

Практичні навики студенти набувають під керівництвом кваліфікованих викладачів – майстрів своєї справи.

На таких заняттях студенти формують практичні основи фахової діяльності, демонструють свої знання та навики та навчаються працювати самостійно.

Практичне заняття проводить викладач  А.Я. Ковцун.

 

 

 

 

Під час проведення «відкритих» уроків викладачі демонструють свою педагогічну майстерність, методичні напрацювання направлені на вдосконалення навчального процесу.

На фото відкриті уроки проводять В.І. Деснега та І.П. Андрічук

 image079   image081  image083  image085  

Викладачі циклової комісії активно використовують новітні інформаційні технології подання інформації під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Адже використання наглядних матеріалів дає можливість в стислий строк заняття розкрити проблему, загострити увагу та сформувати теоретичні знання базуючись на зоровому сприйнятті студентів. В основному викладачі циклової комісії використовують мультимедійний супровід занять та відтворення навчальних відеофільмів та зображень за допомогою мультимедійного проектування.

image087  image089

Практично, при вивченні всіх дисциплін, які ведуться у цикловій комісії – застосовують навчальні відеофільми, значна частина з яких створюється викладачами та лаборантами циклової комісії, деякі з них займали високі місця на виставці в НМЦ в Немишаєво.

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…