Маркетинг

Здійснюємо навчання:

 Назви професійних груп робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 075 Маркетинг за освітньо-професійною програмою "Комерційна діяльність"

Код
ДКП
Назва професійної групи
3415 Технічні та торговельні посередники
3419 Інші молодші фахівці в галузі фінансів і торгівлі
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів
3429 Агенти з комерційних послуг таторговельні брокери
3433 Бухгалтери та касири-експерти
3434 Помічники керівників
3434-3
3449 Інші державні інспектори
  Агент комерційних послуг

 
і може займати первинні посади

Професійні назви, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст" спеціальності 075 Маркетинг за освітньо-професійною програмою "Комерційна діяльність"

Код
ЗКППТР
Професійна назва роботи (посада)
20004
-
-
24414
-
Агент комерційний
Агент торговельний
Комівояжер
Представник торговельний
Торговець комерційний
22704
22707
-
-
25068
Інспектор-товарознавець
Інспектор торговельний
Організатор з постачання
Організатор із збуту
Товарознавець
- Торговельний брокер
-
-
24501
Агент рекламний
Представник з реклами
Ревізор комерційний
20281 Бухгалтер
- Помічник керівника малого підприємства без апарату управління
22532 Інспектор державний з якості товарів та торгівлі

 

 

CПЕЦІАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ,
ЯКІ ВИВЧАЮТЬ СТУДЕНТИ:

 • Комерційна діяльність;
 • Комерційне товарознавство;
 • Фінансовий облік;
 • Бухгалтерський облік
 • Комунікаційна діяльність;
 • Інфраструктура товарного ринку;
 • Маркетингова цінова політика
 • Основи ринкових досліджень;
 • Підприємницька діяльність;
 • Зовнішньо-економічна діяльність
 • Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності.

ПРАКТИКИ,
ЩО ПРОХОДЯТЬ  СТУДЕНТИ

1.НАВЧАЛЬНІ:

 •  Комерційне товарознавство
 •  Фінансовий облік
 •  Навчальна практика на ПК
 •  Навчальна практика по спеціальності 

2.ВИРОБНИЧА.

 

Молодший спеціаліст в сфері комерційної діяльності повинен вміти:

 • комплексно і систематично аналізувати комерційну діяльність та систему матеріально -технічного забезпечення;
 • організувати роботу по збуту і продажу продукції;
 • передбачати і визначати ступінь ризику, вивчати оперативну маркетингову ситуацію;
 • забезпечувати проведення маркетингової політики підприємства;
 • забезпечувати підприємство необхідними матеріальними ресурсами згідно з замовленням і укладанням договорів;
 • виконувати планово-облікові роботи з використанням комп’ютера;
 • оформляти інвентаризаційні, контрольно-ревізійні документи, матеріали по застосуванню економічних санкцій і стимулів;
 • виявляти внутрігосподарські резерви і здійснювати режим економії, виявляти резерви збільшення прибутків;
 • проводити підбір і оцінку кадрів, організувати робочі місця в сфері підприємницького маркетингу; дотримуватись етичних норм в ділових стосунках;
 • забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та екологічного захисту навко-лишнього середовища.

Після закінчення навчання в коледжі випускник може продовжити навчання за ступеневою освітою у закладах вищої освіти :

 • – Подільському державному аграрно-технічному університеті
 • – Тернопільському національному економічному університеті
 • – Тернопільському національному технічному університеті
 • – Чернівецькому національному університеті ім. Федьковича
 • – Львівському національному аграрному університеті
 • – Львівська комерційна академія

та інших навчальних закладах, які готують спеціалістів в галузі знань 07 „Управління та адміністрування”.

Випускаюча циклова комісія

 

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…