Циклова комісія професійно-орієнтованих дисциплін

  Сучасному агропромисловому комплексу потрібні конкурентноспроможні фахівці, готові працювати в нових умовах та за новими технологіями. Тому ми ставимо собі за мету - акумулювати всі нововведення, які з’являються на ринку освітніх послуг, вивчати їх і пропагувати студентам.
Викладачі циклової комісії живуть і працюють в одному ритмі з колективом навчального закладу, забезпечуючи належний рівень підготовки майбутніх фахівців.
   Ми виносимо щирі слова подяки викладачам-засновникам циклової комісії, які в різні роки доклали максимум зусиль для формування авторитету нашої комісії: Деснезі І.О., Деснезі Н.Л., Ризаку Р.В., Карому А.О., Колодію З.В., Маркевич В.П., Броніцькому Б.І., Мельничуку Д.І., Талавер І., Боднар О.В., Мисюті І.І., Бойку П.М., Кримчуку Б.М., Костецькому Б.М., Мулику В.П., Штойку Ю.М.
   Сьогодні в цикловій комісії працюють 12 досвідчених викладачів та майстрів виробничого навчання. серед яких – 3 спеціалісти вищої категорії, 2 викладачі - методисти, 4 спеціалісти першої категорії, 3 майстри виробничого навчання.

 

Склад циклової комісії: Основні проблеми над якими працюють
викладачі циклової комісії:
 • Підвищення ефективності викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання.
 • Удосконалення критеріїв та норм оцінювання навчальних досягнень студентів. Продовження пошуку шляхів і методів розвитку та становлення кожної особистості майбутнього фахівця, конкурентно-спроможного в умовах сьогодення.
 • Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності студентів;
 • Створення єдиного інформаційно-освітнього простору навчального закладу.
 • Активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів роботи, розвиток творчих здібностей студентів.

prof1

Згідно з навчальними планами циклова комісія забезпечує викладання наступних дисциплін:

 • Основи нарисної геометрії та інженерна графіка, Інженерна графіка, інженерне креслення.
 • Паливо-мастильні матеріали.
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання.
 • Основи теплотехніки і гідравліки.
 • Технічна механіка.
 • Матеріалознавство і технологія конструкційних матеріалів, Конструкційні та електротехнічні матеріали, Матеріалознавство.
 • Охорона праці.
 • Безпека життєдіяльності.
 • Студенти набувають практичних навиків на технологічних практиках: слюсарній,токарній, ковальській, зварювальній.
Методична робота
prof2.jpg
prof3.jpg
  Особливо велику увагу члени циклової комісії приділяють методичній роботі. Викладачі та майстри систематично працюють над розробкою методичних матеріалів, які використовують при проведенні занять: методичні розробки та вказівки, розробка і впровадження тестів з навчальних дисциплін, завдання для контрольних робіт, для самостійної роботи студентів в позаурочний час та під час занять
prof4.jpg
prof5  Серйозна увага приділяється плануванню та проведенню відкритих занять, які є однією з форм методичного навчання, активного поширення педагогічного досвіду.
  На відкритих заняттях викладачі діляться своїми напрацюваннями, новітніми технологіями, методами роботи, а колеги, які відвідують заняття, переймають нову методику і шляхи її реалізації.
prof6
prof7
prof8

  Постійно проводиться профорієнтаційна робота в загальноосвітніх школах, профтехучилищах області та сусідніх областей.
  Важливим напрямком діяльності викладачів комісії є наполеглива робота щодо залучення студентів до науково-пошукової та самостійної роботи з метою більш ефективної підготовки до роботи в умовах соціально-орієнтованої ринкової економіки.

   
prof9.jpg
prof10На належному рівні в цикловій комісії поставлено гурткову роботу. При кожному кабінеті працюють гуртки технічної творчості, де виготовляються макети, обладнання, пристосування, які збагачують матеріальну базу навчального закладу
 
prof11
prof12

   Традиційними стали і заходи під час днів відділення Агроінженерії. Викладачі циклової комісії активно беруть участь у організації науково-практичних конференцій, олімпіад, конкурсів тощо.

 

 

 


 За минулий 2021-2022 навчальний рік комісія працювала над вирішенням наступних завдань:
- Поширення та впровадження інноваційних технологій в навчальному процесі;
- Вивчення, узагальнення та впровадження досвіду роботи кращих викладачів;
- Завантаження локальної мережі коледжу методичними матеріалами;
- Систематизація та накопичення методичних напрацювань викладачів циклової комісії, участь у оглядах - конкурсах;
- Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів;
- Підвищення ефективності викладання навчальних дисциплін циклу шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання;
- Удосконалення критеріїв та норм оцінювання навчальних досягнень студентів;
- Пошук та впровадження нових шляхів і технологій активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів;
- Підвищення ефективності викладання навчальних дисциплін циклу шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно-орієнтованих педагогічних технологій навчання;
- Удосконалення критеріїв та норм оцінювання навчальних досягнень студентів;
- Продовження вивчення основ корекційної педагогіки, вироблення і впровадження системи роботи з обдарованими студентами, сприяння розвитку їх здібностей.

Викладач Войтухів П.В. розробив методичні завдання і рекомендації з навчальної дисципліни «Основи нарисної геометрії та інженерної графіки».

Бурлак В.В. працював над виготовленням електронних плакатів та мультимедійного супроводу лекційного курсу з навчальних дисциплін «Технічна механіка».

Викладачі Войтухів П.В., Поплета В.В. виготовили навчальний відеофільм «Зображення і позначення нарізі»

Викладач Калинчук  О.Д. розробила «Методичні рекомендації з виконання курсового і дипломного проектування спеціальності 208»

Викладач Скочиляс Г.В. розробила «Робочий зошит з навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціальності 208»

Синчак М.М. розробила робочий зошит з навчальної практики ТКМ з дисципліни « Матері -алознавство та технологія конструкційних матеріалів ». Кузик А.І. підготував курс лекції з навчальної дисципліни «Основи охорони праці», курсів по підготовці безробітних за професію «Тракторист – машиніст сільськогосподарського виробництва» категорії А1, «Оператор комп’ютерного набору» і «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустановок».

Членами циклової комісії були проведені олімпіади з навчальних дисциплін «Основи нарисної геометрії та інженерна графіка», «Охорона праці», «Технічна механіка». Викладач Синчак М.М., майстер виробничого навчання Лемчук Р.С. провели конкурс на кращого коваля.

em150gerb pdatulnaytntu

title mod

 

Наші координати

Тернопільська обл., Чортківський р-н,
м. Борщів, вул. Грушевського, 15

We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…